“จุรินทร์” จับมือ 3 สมาคมปุ๋ย เทกระจาดลดราคา 4.5 ล้านกระสอบ

“จุรินทร์”  จับมือ 3 สมาคมปุ๋ย นำ 4.5 ล้านกระสอบ 84 สูตรเทกระจาดลดราคา ช่วยเกษตรกร ล่าสุดมีการจำหน่ายแล้ว 1 ล้านกระสอบ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมติดตามการดําเนินโครงการลดราคาปุ๋ยเคมีให้แก่สถาบันเกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี ผ่านทั้งระบบ Zoom conference กับทุกภาคส่วนว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯและภาคเอกชน จัดเตรียมปุ๋ยราคาพิเศษไว้ประมาณ 4,500,000 กระสอบ มีทั้งสิ้น 84 สูตร เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งความจำนงได้ในนามของกลุ่ม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตร หรือการรวมกลุ่มเฉพาะกิจ สามารถสั่งจองปุ๋ย 84 สูตรนี้ตามราคาที่กำหนดไม่รวมค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางเพราะเป็นราคาหน้าโรงงาน สามารถแจ้งความจำนงค์ผ่านสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอหรือที่เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล เพื่อขอซื้อปุ๋ยราคาพิเศษได้

“ตั้งแต่เริ่มโครงการมามีเกษตรกรสั่งซื้อมาแล้วประมาณ 1,000,000 กระสอบ ทยอยส่งมอบแล้วขณะนี้เหลือประมาณ 3,500,000 กระสอบซึ่งจะดำเนินการต่อไปจนกระทั่งสถานการณ์ราคาปุ๋ยจะคลี่คลายลง หรือหมด 3,500,000 กระสอบที่เหลือนี้จะขอมอบหมายให้เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดช่วยดำเนินการในเรื่องนี้ให้บรรลุผลตามนโยบายและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรรับทราบต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์ ระบุว่า ขณะนี้ที่ราคาปุ๋ยได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะแม่ปุ๋ยทั้งหมดเกือบ 100% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงขึ้นอยู่กับภาวะราคาตลาดในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นเพราะต้นทุนราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสูงขึ้นประมาณ 30% และประเทศจีนที่ประเทศที่ไทยนำเข้ามาเป็นหลักได้มีการประมูลปุ๋ยให้กับประเทศอินเดียเป็นลอตใหญ่มาก และจีนต้องเก็บปุ๋ยไว้ใช้ในฤดูหว่านไถของประเทศ ทำให้ซัพพลายในตลาดโลกลดน้อยลง และค่าระวางเรือ ค่าขนส่ง ค่าน้ำมันสูงขึ้นทำให้ราคาปุ๋ยในช่วงที่ผ่านมาสูงขึ้น จึงจัดปุ๋ยราคาพิเศษเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถสั่งซื้อผ่านโครงการนี้ได้ต่อไป

ด้านร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ระยะเวลาดำเนินโครงการกำหนดไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือนหรือจนกว่าสินค้าจะหมด โดยปุ๋ยยูเรียราคาถูกกว่าปกติเฉลี่ยตันละ 1,000 บาท และปุ๋ยยูเรียมีการตรึงราคาในลอตแรกที่ 650 บาทต่อกระสอบ ในขณะที่ราคาตลาด 825 บาทต่อกระสอบ และลอตถัดไป 775 บาทต่อกระสอบ 

นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า ปุ๋ยมีการนำเข้าเป็นเรือขนาดใหญ่ ปุ๋ยที่นำเข้าจากต่างประเทศมีค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทำให้สูงขึ้นร่วมกับมีการต้องการใช้ปุ๋ยทั่วโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าเกือบ 100% ปุ๋ยที่ผลิตต้องนำวัตถุดิบมาเพื่อผลิตในประเทศ  เฉพาะค่าขนส่งเพิ่มขึ้นเกินกว่าเท่าตัว ค่าปุ๋ยเกินกว่า 60% ขณะที่ราคาปุ๋ยในปัจจุบันค่อยๆปรับขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันตามต้นทุนที่เปลี่ยนไป การนำเข้าเป็นการนำเข้าล่วงหน้า 30-45 วัน และอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนจาก 30 เป็น 33 บาท  จากการคาดการณ์ล่าสุดไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม)ในปุ๋ยบางสูตรราคาจะต่ำลง สมาชิกสหกรณ์ดีใจมากเพราะปุ๋ยมีราคาต่ำลงแนวโน้มหลังจากนี้ 


รายงานกรมการค้าภายใน ระบุว่าสำหรับโครงการนี้ สถาบันเกษตรกรที่สนใจซื้อปุ๋ยราคาต่ำกว่าท้องตลาดสามารถแจ้งความต้องการซื้อได้ผ่านตามช่องทางดังนี้ 1. กรณีเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแจ้งต่อสํานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตามเบอร์โทรในเว็บไซต์ https://www.cpd.go.th/cpdth2560/contact-office/email-cpd 2. กรณีเป็นสถาบันเกษตรกรอื่นๆ(ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่)แจ้งต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 02 9551515 

พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งมอบปุ๋ยราคาพิเศษนี้ให้กับสหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีเป็นตัวอย่าง นอกจากนั้นก็ได้ทำความเข้าใจกับทุกจังหวัดทั้งนี้เพื่อการดูแลเกษตรกรตามโครงการ โดยการประชุมครั้งนี้มี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมด้วย

อนึ่งผู้ที่ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย บริษัทเจียไต๋จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ