จุรินทร์ พร้อมช่วยเอสเอ็มอีกว่า 8 แสนรายแข่งขันในตลาดโลกได้

จุรินทร์ พร้อมช่วยเอสเอ็มอีกว่า 8 แสนรายแข่งขันในตลาดโลกได้

จุรินทร์เผยพร้อมผลักดันและพัฒนาเอสเอ็มอีไทยกว่า 8 แสนราย เข้าตลาดและแข่งขันได้ ผ่านโครงการความช่วยเหลือที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “วิกฤตโควิด SMEs จะ Move On ได้อย่างไร ?” ในงานสัมมนาเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เรื่อง “MOVE ON ฝ่าวิกฤตโควิดเศรษฐกิจต้องเดินหน้า” ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศ ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประมาณ 800,000 ราย โดยกระทรวงพาณิชย์ถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตนได้มีนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันและเข้าสู่ตลาดโลกได้

ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการแพรีระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุก ๆ ด้าน จึงได้มีการจะทำโครงการจับคู่กู้เงินในการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นร้านอาหาร ได้เข้าถึงเงินทุน ดอกเบี้ยพิเศษ ในระยะแรกสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนได้ประมาณ 2,806 ราย อนุมัติวงเงินไปแล้ว 2,500 ล้านบาท

และในระยะที่สองได้สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกโดยปัจจุบันมีเอสเอ็มอีที่เป็นผู้ส่งออกอยู่ประมาณ 30,000 รายทั่วประเทศ ล่าสุดสามารถอนุมัติวงเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ 500 ล้านบาท โดยโครงการเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันทางการเงินในการออกโครงการและเงื่อนไขพิเศษ ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน


นอกจากนี้ ตนยังได้ให้นโยบายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะเปิดโอกาสให้เข้าทำตลาด CLMV ซึ่งก็ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าทำตลาดดังกล่าวได้และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเองด้วย

พร้อมกันนี้ ยังให้เอสเอ็มอีได้มีส่วนร่วมหรือเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการในระดับจังหวัดหรือหอการค้าจังหวัด เพื่อที่จะให้เอสเอ็มอีมีช่องทางและเปิดโอกาสในการทำตลาดมากขึ้น อีกทั้ง ตนยังได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลก เปิดโอกาสและหาช่องทางให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น รวมไปถึงการจัดทำ Mini FTA กับต่างประเทศเพื่อใช้เป็นโอกาสสำคัญช่วยเอสเอ็มอีไทย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ยังมีโครงการต่าง ๆ ร่วมกับเอกชน สถาบันอบรมภายใต้กระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาและให้ความรู้อบรมและเปิดหลักสูตรให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้พัฒนาตัวเองและเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งปัจจุบันมีถึง 70 หลักสูตร โดยสามารถให้ความรู้กับ ผู้ประกอบการไปแล้ว 66,700 ราย นอกจากนี้ ยังมีโครงการปั่น Gen Z เป็น CEO โดยปัจจุบันร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ได้ในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ