เคาะ 3 รายชื่อกรรมการกำกับกิจการพลังงานใหม่

ประกาศแล้วรายชื่อ 3 คนสุดท้ายผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานคนใหม่ “พิทักษ์ จรรยพงษ์-นรินทร์ โอภามุรธาวงศ์-วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา” ที่เหลือ 28 คนตกรอบ 

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตามมาตรา 15 พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน ปี 2550 จำนวน 3 คน จากผู้สมัคร 31 คน ประกอบด้วย 1.นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ 2.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ และ 3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา โดยเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้มีการประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2564 จากนั้นคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัคร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 จำนวน 31 คน และต่อมาได้คัดเลือกให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงตนแสดงวิสัยทัศน์และตอบคำถาม คณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยวาจาระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กันยายนที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อ ทั้ง 3 คน คือ นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ เป็นอดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนธุรกิจก๊าซธรรมชาติ/ท่อจัดจำหน่ายหน่วยก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา เป็นรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และเคยเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  

สำหรับผู้สมัครทั้ง 31 คน ประกอบด้วย 

1. พลโทกฤตภาส คงคาพิสุทธ์

2.  นายกิตติ สุขุตมตันติ

3.  นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ

4. พลเรือตรีจตุพร ศุขเฉลิม

5. นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

6. นายจุมพล ริมสาคร

7. นายชัยยงค์ พัวพงศกร

8. นายชูศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์

9. นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์

10. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์

11. นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต

12. นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์

13. นายปฏิภาณ สุคนธมาน

14. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ

15. นายปสันน์ เทพรักษ์

16. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์

17. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์

18. นายภิญโญ มีชำนะ

19. นายมนตรี ชาลีเครือ

20. นายยงยุทธ จันทรโรทัย


21. นายเริงชัย คงทอง

22. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

23. นายวิเชียร บุตรศรี

24. นายศักดา พันธ์กล้า

25. นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

26. นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์

27. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี

28. พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ

29. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว

30. นายอดิเรก วายุโชติ

31. นายอำนาจ วงศ์บัณฑิต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ