แค่วันเดียวเป็นเถ้าแก่ได้เลย ใครไม่มาถือว่าพลาด! กรมพัฒน์ ชวนสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์…ทำได้ไง?

กุลณี อิศดิศัย

แค่วันเดียวเป็นเถ้าแก่ได้เลย ใครไม่มาถือว่าพลาด! กรมพัฒน์ ชวนสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์…ทำได้ไง? ต่อยอดอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ร่วมด้วยธนาคารของรัฐพร้อมปล่อยกู้ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมสัมมนาสร้างอาชีพด้วยแฟรนไชส์…ทำได้ไง? ต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยลดค่าครองชีพในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเชิญธุรกิจแฟรนไชส์ในการส่งเสริมเข้าร่วมออกบูทแสดงธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กสามารถลงทุนได้ในงบประหยัด จับคู่ธุรกิจได้ทันที โชว์ให้ผู้มีรายได้น้อยเห็นช่องทางสร้างอาชีพ ยืนได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง แถมมีผู้สนับสนุนเงินทุนจากธนาคาร

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย การลดค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรม การส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้สามารถสร้างรายได้และดำรงชีพได้อย่างยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐ กรมฯ จึงได้จัดโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อผู้มีรายได้น้อย” ขึ้น ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับความรู้ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยการสัมมนานี้จะเป็นการช่วยพัฒนาผู้มีรายได้น้อยให้สามารถประกอบอาชีพหรือมีกิจการที่มั่นคงเป็นของตนเองเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพยั่งยืนสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลได้

อธิบดีกล่าวต่อว่า กิจกรรมการสัมมนาจะประกอบไปด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแฟรนไชส์ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายง่ายๆ อย่างไรให้มีกำไรยั่งยืน และหลักการเลือกซื้อแฟรนไชส์ ซึ่งภายในงานจะมีธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก มีคุณภาพ และเป็นธุรกิจภายใต้การส่งเสริมพัฒนาของกรมฯ เข้าร่วมออกบูทแสดงธุรกิจด้วย เช่น ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ซาลาเปา กาแฟโบราณ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเจรจาพูดคุยเพื่อลงทุนในแฟรนไชส์ที่ตนเองสนใจได้ทันที มากไปกว่านั้นหากติดขัดเรื่องเงินลงทุน กรมฯ ยังได้เชิญธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มาพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้สนใจและผู้มีรายได้น้อยที่จะลงทุนในระบบ แฟรนไชส์อีกด้วย

ทั้งนี้ การนำโมเดลธุรกิจรูปแบบแฟรนไชส์มาเป็นตัวช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีทางลัดที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ด้วยตนเอง ย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จะเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ลงทุนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน โดยจะมีเจ้าของแฟรนไชส์ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะมีโอกาสขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ให้แก่ผู้มีรายได้ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ อีกด้วย


สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953, 0 2547 5955 อีเมล์ [email protected] สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-27 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)