เตือน “กทม.-ปทุม-นนท์” ริมเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำสูง 50 ซม. น้ำทะเลหนุน

กอนช.แจ้งเตือน กทม.-นนทบุรี-ปริมาณน้ำจะไหลหลากรวมกันผ่า … อ่านเพิ่มเติม เตือน “กทม.-ปทุม-นนท์” ริมเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำสูง 50 ซม. น้ำทะเลหนุน