รมว.อุตฯ หารือสมาคมกัญชงไทย ดันไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม

รมว.อุตฯ หารือสมาคมกัญชงไทย ดันไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม
ภาพจาก pixabay

รมว.อุตสาหกรรมเปิดบ้านต้อนรับ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย หารือดันไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ และนายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าพบหารือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อดันไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม ชูจุดเด่นกัญชงด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว เตรียมเปิดตัว Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศในปลายปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า จากทางภาครัฐได้ประกาศปลดล็อกกัญชงในประเทศ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินการร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเชิงพาณิชย์ โดยแผนดังกล่าวมีกำหนดนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคม 2564

ขณะเดียวกันได้เตรียมร่างแผนงบประมาณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณในช่วงปลายปี 2565

นอกจากนี้กระทรวงในฐานะภาครัฐมีความยินดียิ่งในการให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ที่เตรียมพร้อมเดินหน้าจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 (TIHF) เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์กัญชงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ

ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย เผยว่า สมาคมได้ริเริ่มมีการรวมตัวกันของทุกภาคส่วน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกัญชงสู่ภาคอุตสาหกรรม และผลักดันแผนการพัฒนาพืชเศรษฐกิจกัญชงมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่ผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

โดยสามารถนำประโยชน์จากพืชกัญชง (Hemp) มาใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ทุกส่วน ได้แก่ ต้น เปลือก แกนต้น ราก ใบ ช่อดอก เมล็ด และสารสกัด โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายๆ สมาชิกภายในสมาคม และภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยได้เริ่มวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว

โอกาสที่ได้เข้าพบหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในวันนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม มีองค์ความรู้ และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล และอยากให้ร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมภายในภูมิภาคได้

นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย กล่าวเสริมว่า “แผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจกัญชงระหว่างปี 2565 – 2575 ที่ทางสมาคมได้วางแนวทางไว้คือการผลักดันพืชเศรษฐกิจกัญชงของประเทศไทยสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่รายได้และยุทธศาสตร์ของประเทศ

Advertisement

ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ช่วงชิงตลาดกัญชง กัญชา และกระท่อม มูลค่า 8 แสนล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตกว่า 25% ต่อปี และ 3-5 ปีข้างหน้ามูลค่าจะเพิ่มเป็นกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทางสมาคมได้ตั้งธงในการจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 หรือ The 2nd International Hemp Environmental Forum

ซึ่งทางหน่วยงานภาคี Japan Hemp Association จากประเทศญี่ปุ่นได้ส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้ทางสมาคมได้เริ่มส่งเทียบเชิญหน่วยงานจากนานาชาติที่อยู่ในอุตสาหกรรมกัญชงของโลก มาร่วมการประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วยกัน เพื่อให้เห็นถึงโอกาสของตลาดกัญชงในระดับสากลจึงได้เข้ามาหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน”