ก๊อบปี้บนออนไลน์โดนหนัก! ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จ่อเข้าสู่วุฒิสภาสัปดาห์นี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้ผ่าน
วาระที่ 2 และ 3 พร้อมส่งเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาในสัปดาห์นี้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 2 และ 3 แล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โดยที่ประชุมฯมีมติเอกฉันท์ 280 เสียง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ดังกล่าว พร้อมส่งเรื่องเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภาในสัปดาห์นี้การปรับปรุงกฎหมายลิขสิทธิ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มช่องทางให้แก่เจ้าของสิทธิให้สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาลและเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีด้วยการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าว

ตลอดจนขยายอายุความคุ้มครองงานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์จะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว

ต่อจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ต่อวุฒิสภา ในแต่ละวาระต่อไป


พร้อมกันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และความเห็นที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรมาพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีความเหมาะสมและสามารถบังคับใช้ได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ