“ซันเทค” บริษัทลูกมิลล์คอน รีไซเคิลเศษเหล็กรถเก่าเพิ่มมูลค่า

ศุภมงคล มาโนช
ศุภมงคล มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทซันเทคฯ ถึงการปรับโมเดลธุรกิจว่า
สัมภาษณ์พิเศษ

ธุรกิจสีเขียวถือเป็นเทรนด์ใหม่ของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มุ่งปรับตัวให้ความสำคัญการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น “บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด” บริษัทย่อยในเครือ “บมจ.มิลล์คอน สตีล” ได้รีแบรนด์ภายใต้ชื่อ “บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด” ปรับโมเดลธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์รักษ์โลก

“ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์พิเศษ “นายศุภมงคล มาโนช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทซันเทคฯ ถึงการปรับโมเดลธุรกิจว่า

รีแบรนด์ซันเทคฯ

เป้าหมายการรีแบรนด์ครั้งนี้ บริษัทจะก้าวไปสู่ “ธุรกิจสีเขียว” จากเดิมที่ทำธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมา-ขายไป การจัดหาเหล็กเป็นซัพพลายเออร์ให้กับมิลล์คอนฯ แต่ต่อไปจากนี้ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จะเป็นเป้าหมายหลักการของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำอย่างไรที่จะลดขยะออกจากโรงงานให้น้อยที่สุด และเพิ่มมูลค่า

สร้างรายได้ให้เติบโตโดยการหาช่องทางรายได้ใหม่ รับเทรนด์ธุรกิจโลก และเป็นไปตามเป้าหมายประเทศไทยด้านสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน พร้อมกับการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการรีแบรนด์ครั้งนี้ โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มรายได้ในอนาคตให้บริษัท

“เดิมซันเทคฯทำธุรกิจรับซื้อรถยนต์เก่า นำเข้ารถยนต์ เหล็กมารีไซเคิล โดยใช้เครื่อง preshredder และ shredded ในการแยกเศษเหล็กและบดย่อยเศษเหล็ก เพื่อให้มีขนาดเล็กลง และเหล็กมีความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการหลอม และช่วยประหยัดพลังงานในการหลอม (recycle process) แล้วนำไปขายต่อให้กับมิลล์คอน ซันเทคฯเองก็เป็นผู้จัดหาและซัพพลายเออร์ให้มิลล์คอน โรงงานตั้งที่บ่อวิน จ.ชลบุรี”

“การรีแบรนด์ซันเทค รีไซเคิลฯ บริษัทก็มีเป้าหมายจะนำเอาขยะส่วนที่เหลือจากการผลิตที่จะถูกนำไปทิ้งหรือจำกัด ทำอย่างไรให้ขยะเหล่านี้มีมูลค่า สร้างรายได้ นำกลับมาใช้ใหม่และลดขยะออกไปสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด”แนวทางต่อยอดธุรกิจ

บริษัทจึงได้ศึกษาต่อยอดเพื่อขยายช่องทางสร้างรายได้ โดยเห็นว่าขยะ หรือชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น พลาสติก วัสดุยาง ฟองน้ำ ยาง ที่ถูกคัดแยกสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้ และล่าสุดบริษัทอยู่ระหว่างศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาพัฒนาในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้ก้าวสู่เป้าหมายใหญ่ในการเป็น green business ได้อย่างเต็มรูปแบบ

“ขยะที่เหลือจากการแยกชิ้นส่วน จะมีประมาณ 30% ที่เหลือ ซึ่งเดิมนำไปทิ้งและกำจัด แต่ภายหลังจากที่ศึกษาและหาช่องทางต่อยอดได้ สามารถทำรายได้เพิ่มให้กับบริษัทได้เป็นอย่างไร บางชิ้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และซันเทค รีไซเคิลฯเองมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการขยะได้ดี ซึ่งก็เป็นจุดแข็งของบริษัทเอง SRF หรือ solid recovered fuel ที่ได้จากการคัดแยกจากรถยนต์ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ คัดแยกออกมา SRF เป็นเชื้อเพลิงทดแทนฟอสซิลที่มีคุณภาพสูง ส่วนใหญ่มาจากขยะ เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า พลาสติก ให้ค่าความร้อนได้ดี”

รีไซเคิลรถเก่า ลดโลกร้อน

ปัจจุบันบริษัทนำเข้ารถยนต์เก่าจากหลายประเทศทั่วโลก ยุโรป เป็นต้น โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตการนำเข้าและการกำจัดรถยนต์เก่าถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผู้นำเข้ารายสำคัญอันดับต้น ๆ ของตลาด และอนาคตยังเห็นโอกาสในการรับซื้อรถยนต์เก่าในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากมีรถยนต์ในประเทศที่อายุใช้งานนาน ประมาณ 10-20 ล้านคัน

ส่วนที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มีอยู่ 2.30 ล้านคัน เป็นข้อมูลในช่วงปี 2532-2558 ที่จะสะสมในตลาดซึ่งประสิทธิภาพในการใช้และเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงต่ำ ส่งผลให้เกิดมลพิษทั้งทางอากาศและทางเสียงสูง จะเห็นว่าไทยมีสุสานรถยนต์เก่าใต้ทางด่วน ใต้สะพานจำนวนมาก และจากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดโลกร้อนจะทำให้รถยนต์เก่าเพิ่มขึ้น จึงเป็นช่องว่างทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจรีไซเคิล

นอกจากนี้ เรายังศึกษาการทำตลาดคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นความตั้งใจที่บริษัทจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางคาร์บอนนิวทรัลในเครือมิลล์คอน สตีล มุ่งหานวัตกรรมใหม่ ๆ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงาน หรือ decarbonization ด้วย

“ตลาดรีไซเคิลมีการแข่งขันแต่คู่แข่งยังไม่ได้เยอะ บริษัทมั่นใจในจุดแข็งในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบจึงไม่กังวล ทั้งยังบริษัทมีลูกค้าหลัก และเป็นซัพพลายเออร์ให้มิลล์คอนเป็นหลัก ส่วนการต่อยอดจัดการขยะกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ในชิ้นส่วนอย่างคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไม่ได้ปิดกั้นต่อยอดรายได้แต่ก็ยังคงต้องศึกษา”

สร้างฐานลูกค้าธุรกิจสีเขียว

การปรับธุรกิจเดินหน้าธุรกิจหมุนเวียน ธุรกิจสีเขียว ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งเข้าสู่การลดโลกร้อน ลดการปล่อยขยะ ปล่อยคาร์บอน และจากการเดินหน้าธุรกิจครั้งนี้ ไม่เพียงจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และมีการเติบโต จากเดิมซื้อมา-ขายไป จากรีไซเคิล ต่อไปจะเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าเข้าสู่โรงไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา มั่นใจว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่สร้างรายได้ให้บริษัทในอนาคต


จากจุดแข็งของบริษัทมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นและฐานลูกค้าใหม่ ๆ ได้ทั้งในและต่างประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ