กรมการค้าต่างประเทศเผย รง.ยาสูบสามารถยื่นขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดบุหรี่นำเข้าได้

กรมการค้าต่างประเทศระบุโรงงานยาสูบสามารถยื่นขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดของบุหรี่นำเข้าได้ โดยแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาดและเกิดความเสียหายจากการทุ่มตลาด

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าโรงงานยาสูบได้เข้ามาหารือกับกรมการค้าต่างประเทศเมื่อเร็วนี้ ในประเด็นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีการบังคับใช้ภาษียาสูบใหม่เมื่อวันที 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงงานยาสูบได้เสียส่วนแบ่งตลาดให้บุหรี่นำเข้าทำให้รายได้ลดลงเนื่องจากการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวส่งผลให้บุหรี่ที่ผลิตและขายในประเทศมีราคาสูงกว่าบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ


“กรณีดังกล่าวนำมาซึ่งการเข้าใจผิดว่าการลดราคาของบุหรี่นำเข้าเป็นการทุ่มตลาด เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่าสินค้าไทย ทั้งนี้ขออธิบายว่าการทุ่มตลาดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาจากราคาบุหรี่ที่ส่งออกมายังประเทศไทยจะต้องต่ำกว่าราคาบุหรี่ชนิดเดียวกันที่ขายอยู่ในประเทศผู้ผลิต ไม่ได้ดูแค่การขายต่ำกว่าราคาในประเทศไทยอย่างที่เข้าใจกัน ซึ่งในการเข้ามาหารือกับกรมการค้าต่างประเทศ โรงงานยาสูบไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาดในสินค้านี้ ซึ่งกรมฯ ได้อธิบายหลักการเบื้องต้นของการพิจารณากำหนดใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด โดยโรงงานยาสูบจะกลับไปพิจารณาอีกครั้งถึงความเสียหายที่ได้รับว่ามีผลจากการทุ่มตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ อย่างการปรับโครงสร้างภาษียาสูบหรือไม่อย่างไร ซึ่งถ้าโรงงานยาสูบเห็นว่าบุหรี่นำเข้ามีการทุ่มตลาดและเสียหายจากการทุ่มตลาดดังกล่าวก็สามารถยื่นคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด โดยสามารถแสดงข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีการทุ่มตลาด และโรงงงานยาสูบมีความเสียหายจากสินค้าทุ่มตลาดต่อกรมการค้าต่างประเทศได้” นายวันชัยกล่าว