ข้าวเปลือกขยับขึ้น 1,000 บาท/ตัน โรงสีจับตาภัยแล้งกระทบผลผลิต

ข้าวเปลือก

นายกโรงสี เผยหลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชี้ต้องติดตามภัยแล้งมีผลต่อผลผลิตและราคาข้าว รับราคาข้าวช่วงนี้ขายข้าวได้ราคาดี เชื่อไม่กระทบผู้บริโภคโดยเฉพาะข้าวเหนียว

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นการประชุมร่วมโรงสีทั่วประเทศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำงานรวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของสมาคมโรงสีข้าว อีกทั้งการประชุมยังมีการรายงานสถานการณ์ราคาข้าวและผลผลิตที่จะดีขึ้นให้ที่ประชุมรับทราบ

จากการติดตามสถานการณ์พบว่า ผลผลิตที่ออกมานั้นเนื่องจากผลผลิตในตลาดน้อย มีผลทำให้ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 8,200-8,300 บาทต่อตันข้าวเปลือก ขึ้นจาก 7,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก แต่ยังคงเป็นระยะสั้น เนื่องจากว่าผลผลิตข้าวนาปรังจะออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม 2565 นี้ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดอ่อนตัวลง

รังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ยังคงต้องจับตาจากสถานการณ์จากนี้คือปัญหาภัยแล้ง โดยจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว และมีแรงกดดันต่อราคาข้าวในตลาดบ้าง ได้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ส่วนกระแสกรณีราคาข้าวเหนียว ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-12,000 บาทต่อตันข้าวเปลือก เนื่องจากตลาดข้าวอยู่ในมือของชาวนา ที่นำออกมาขายข้าวก็ต่อเมื่อ ราคาข้าวสูง ราคาจึงขยับขึ้นมาบ้าง แต่เชื่อว่าไม่มีผลต่อราคาข้าวบริโภคของผู้บริโภค และการที่ข้าวเหนียวราคาดีก็เป็นผลดีต่อชาวนา