“กรมการค้าภายใน” จัดส่งสายตรวจขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบไม่มีใบอนุญาต2ราย พร้อมดำเนินคดีทันที

“กรมการค้าภายใน” จัดส่งสายตรวจขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบการขนย้ายไม่มีใบอนุญาต 2 ราย พร้อมดำเนินคดีทันที อีกทั้ง 4 รายมีพฤติกรรมน่าสงสัย จึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้ เนื่องขณะนี้ผลผลิตกำลังออก จึงป้องกันไม่ให้กระทบเกษตรกรผู้ปลูก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจสอบการขนย้าย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจากการตรวจสอบการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พบรถบรรทุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เมล็ด) ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 2 ราย ไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้าย

ทั้งนี้ จึงได้จับกุมผู้กระทำความผิดส่งสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และนอกจากนี้ยังพบรถพ่วงบรรทุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ฝัก) จำนวน 4 ราย โดยมีพฤติกรรมน่าสงสัยซึ่งไม่มีหลักฐานใบชั่งน้ำหนักกำกับการขนย้าย มีเพียงหลักฐานใบกำกับสินค้าสำแดงเป็นภาษาต่างประเทศ จึงได้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ขนย้าย

               

อย่างไรก็ดี หากพบว่ามีการกระทำผิดจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป สำหรับ กรณีเรื่องของคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้ามานั้น กระทรวงพาณิชย์จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร ให้ช่วยพิจารณาตรวจสอบคุณภาพสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานของทางราชการ และป้องกันมิให้มีการนำเข้าข้าวโพดคุณภาพต่ำแล้วมากดราคาผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ทั้งนี้ ยังได้สั่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดจนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หากตรวจพบการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จะมีการดำเนินคดีโดยทันทีอย่างเคร่งครัด และหากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

“การตรวจสอบที่เข้มงวด เนื่องด้วยในระยะนี้มีข่าวว่ามีการลักลอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านทางพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการป้องปราบมิให้มีการลักลอบนำเข้าและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ กรมฯพร้อมด้วยกรมการค้าต่างประเทศจึงต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น”