เฉลิมชัยรับโรค ASF ลามแล้ว 13 จังหวัด

“เฉลิมชัย” รับ ASF ลามทั่วประเทศแล้ว 13 จังหวัด เผย 3 ก.พ.นี้ เตรียมเจรจาจีน-เวียดนาม นำโมเดลความสำเร็จกำจัดเชื้อมาใช้ป้องกันหมูไทย ตีตกแผนของบฯ 2.9 พันล้าน

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอหิวาต์อาฟริกัน (ASF)ในสุกรแห่งชาติ ว่า จากการผลการตรวจพบการระบาด ASF ตั้งแต่วันที่ 10-25 ม.ค.2565 มีการพบการระบาดแล้ว 13 จังหวัด

ได้แก่ นครปฐม (โรงฆ่า) กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และหนองบัวลำภู

ดังนั้น แผนงานที่กรมปศุสัตว์เสนอแนวทาง เพื่อฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อยที่ต้องใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกัน ASF วงเงิน 2,937.47 ล้านบาท ต้องตีตกไปก่อนเพราะขณะนี้จะต้องหารือหลาย ๆ ประเทศที่เคยประสบปัญหาในการระบาดโรคดังกล่าว อาทิ จีน เวียดนาม เป็นต้น แล้วผ่านพ้นมาได้ นำมาปรับใช้กับวิธีการอย่างไร จึงจะสามารถกำหนดงบประมาณได้ว่าจะใช้เท่าไหร่

“3 ก.พ. 2564 ปศุสัตว์จะหารือกับจีน เวียดนาม และหลาย ๆ ประเทศที่เคยมีปัญหาการระบาดของเอเอสเอฟ แต่ผ่านพ้นมาได้ เพื่อจะหารือถึงวิธีการแก้ปัญหา แล้วจะนำโมเดลความสำเร็จของประเทศที่เคยมีการระบาดมาปรับใช้แก้ปัญหาเมืองไทย หลังจากนั้นจะทำแผนและเสนอของงบประมาณอีกครั้ง ส่วนการตรวจการระบาดในจังหวัดอื่นๆ ปศุสัตว์ก็ดำเนินการต่อเนื่อง มีการแจ้งก็ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อ ก่อนจะยืนยันว่ามีการระบาในจุดไหน”


ทั้งนี้ การตรวจพบเชื้อ ASF ใน 13 จังหวัด ยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดทั้งจังหวัด จะมีการประกาศเป็นจุด ๆ และตีวงในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อควบคุมโรค และไม่ให้ตื่นตระหนก