กกพ. จัดโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565

กกพ.

สำนักงาน กกพ. เปิด “โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565” หลังรับงบประมาณกว่า 23,600 ล้านบาท ผ่านการดำเนินโครงการชุมชนจำนวน 62,900 โครงการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

โดยการกำกับดูแลและบริหารจัดการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ได้ประกาศจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศ รวมกว่า 625 กองทุน เพื่อเป็นกลไลการดำเนินงาน และได้อนุมัติงบประมาณกว่า 23,600 ล้านบาท ผ่านการดำเนินโครงการชุมชนจำนวน 62,900 โครงการ เพื่อใช้พัฒนาชุมชน และสนับสนุนให้เกิดพลังของความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ

               

โดยสำนักงาน กกพ. ได้เริ่มจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกในปี 2559 และในครั้งที่สองในปี 2562 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และได้การตอบรับ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

“จากความสำเร็จของ 2 โครงการที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาโครงการชุมชนที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการสานต่อจัดกิจกรรม โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “WE ARE CREATED INFINITY SUSTAINABLE” เราคือผู้สร้างความยั่งยืนอย่างไม่หยุดยั้ง”

“โดยมุ่งหวังสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เกี่ยวข้องได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง สู่การพัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างตัวอย่างกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โครงการชุมชนที่ดี และหมู่บ้านต้นแบบสำหรับการนำไปใช้ขยายผลและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายวรวิทย์ กล่าว

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ได้จัดพิธีเปิดโครงการ พร้อมเริ่มเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ ห้อง The Mitr-ting Room สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 โดยภายในงาน ได้มีการเชิญแขกพิเศษ โดยเป็นตัวแทนจากโครงการที่ได้รับรางวัลในปี 2562 จากระดับโครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ ในการดำเนินโครงการคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ (บนรถบัส) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาต่อยอดโครงการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมที่ยั่งยืน

ในส่วนของรายละเอียดการจัดกิจกรรม โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 2 ขนาด ได้แก่ กองทุนขนาดใหญ่ดีเด่น และกองทุนขนาดกลางดีเด่น (จำนวน 6 รางวัล)

2. การประกวดระดับโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ โครงการชุมชนดีเด่นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค และด้านพลังงานชุมชน (จำนวน 18 รางวัล)

3. การประกวดระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (จำนวน 3 รางวัล)

นอกจากนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ทั่วประเทศ รวม 13 ครั้ง ได้แก่ ชลบุรี อยุธยา นครราชสีมา นครสวรรค์ ขอนแก่น อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ลำปาง สุราษฎร์ธานี ราชบุรี สงขลา กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประกวดและรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดโครงการฯ โดยจะมีการเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 และจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565

เป้าหมายหนึ่งเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ดังนั้น การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ครั้งนี้ จะเป็นเสมือนการประกาศเกียรติคุณ และเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่พร้อมจะสร้างโครงการดี ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่หยุดยั้ง

สำนักงาน กกพ. จึงขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 เพื่อร่วมมือกันในการสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาในสังคม ชุมชนที่ยั่งยืน อย่างไม่สิ้นสุด สำหรับท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.Facebook.com/PDFAwards2565 หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1204 นายวรวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย