“บิ๊กอู๋” ลงพื้นที่ด่านหนองคาย ปรับระบบศูนย์แรกรับเข้าทำงานฯ ยึดสะดวก คล่องตัว

รมว.แรงงาน พร้อมด้วย ปลัดแรงงาน และ อธิบดีจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.หนองคาย กำชับ จนท.ปรับปรุงระบบการทำงานของศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกนายจ้าง แรงงานต่างด้าว เกิดความคล่องตัว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๕/๑ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กรมการจัดหางานเป็นเจ้าภาพหลักปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ทั้งนี้ ภายใน 2 สัปดาห์ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ จะติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอีกครั้งสำหรับศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีหน้าที่อบรมเกี่ยวกับการทำงาน การใช้ชีวิตในประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์พักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามา กรณีนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปทำงานและกลับประเทศ กรณีสิ้นสุดการจ้าง นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์ที่สามารถตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับก่อนเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) อีกด้วย โดยแรงงานที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฯ จะได้รู้ถึงสิทธิ ค่าจ้าง สัญญาจ้าง สวัสดิการ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 59 – 30 พ.ย.60 สามารถอบรมแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวแล้ว จำนวน 46,393 คน นายจ้าง 19,309 ราย ตั้งแต่ พ.ค. – พ.ย.60 แรงงานได้รับบัตร E-Work Permit แล้วจำนวน 35,111 คน ตั้งแต่ 29 ก.ย.59 – 30 พ.ย.60 ด่านพรมแดนที่แรงงานสัญชาติลาวข้ามมามากที่สุด 4 อันดับ คือ ด่านหนองคาย 7,540 คน ด่านอุบลราชธานี 415 คน ด่านมุกดาหาร 245 คน และด่านนครพนม 83 คน ตามลำดับ


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ