เอกชน เตรียมใช้ประโยชน์ รับไห่หนานเปิดเขตการค้าเสรีปี 68

การค้าเสรี ส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แนะผู้ประกอบการเตรียมศึกษากฎระเบียบการนำเข้า ความต้องการบริโภค โอกาสส่งออก การทำธุรกิจด้านบริการ หลังไห่หนานประกาศเตรียมเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนานอย่างเป็นทางการ ในปี 2568

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ล่าสุดกรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว ว่า คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติมณฑลไห่หนาน ได้ประกาศเตรียมเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนาน (Hainan Free Trade port) อย่างเป็นทางการในปี 2568 ซึ่งหมายความว่าการนำเข้าและส่งออกของสินค้าจะดำเนินการผ่านศุลกากรเกาะไห่หนาน และการเดินทางเข้าสู่เกาะไห่หนานของนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านการอนุญาตจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เช่นเดียวกับการไปเที่ยวต่างประเทศ

สำหรับการประกาศครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเขตการค้าเสรีตามแผนพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ เช่น การจัดระบบการนำเข้าและส่งออก การวางโครงสร้างการบริการพื้นฐานของท่าเรือ การวางแผนและออกแบบระบบศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ และวางรากฐานด้านการจัดการด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างมณฑลไห่หนาน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเพื่อปรับปรุงข้อด้อยต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเขตการค้าเสรีไห่หนานในปี 2568

               

“ไห่หนานได้ตอกย้ำความพร้อมเปิดเขตการค้าเสรีและมุ่งเน้นพัฒนาให้เกาะไห่หนานเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับสูงที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจต่อคู่ค้านานาประเทศว่าการค้าในเขตการค้าเสรีไห่หนานจะมีความราบรื่น รวดเร็ว ผ่านการวางระบบศุลกากรที่มีมาตรฐาน” นายภูสิตกล่าว

นายภูสิต กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นศึกษากฎระเบียบการนำเข้า negative list ความต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ เนื่องจากเกาะไห่หนานถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูร้อนที่สำคัญของประเทศจีน ทำให้มีโอกาสการทำธุรกิจด้านการบริการต่าง ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในพื้นที่ หรือชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะไห่หนาน

โดยเฉพาะร้านค้าปลอดภาษี ที่จะเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่ง แต่การค้าในเกาะไห่หนานจะมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าไทย เพื่อให้โดดเด่นกว่าสินค้าอื่น ๆ ในท้องตลาด

ปัจจุบันท่าเรือหยางผู่ (Yangpu Port) ถือเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของเกาะไห่หนาน (Economic Development Zone) โดยในปี 2564 เขตหยางผู่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสินค้าจากต่างประเทศกว่า 76% ที่ต้องการนำเข้าสู่เกาะไห่หนานจะต้องผ่านท่าเรือหยางผู่นี้และการเติบโตของของเขตหยางผู่คิดเป็นร้อยละ 33 ของมณฑลไห่หนานทั้งหมด ความสำคัญของเขตหยางผู่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นเท่านั้น ยังเชื่อมโยงไห่หนานกับนานาประเทศ และในช่วงเวลาที่ประเทศจีนกำลังเร่งพัฒนาภูมิภาคตะวันตก เขตหยางผู่

คือ เขตที่เชื่อมโยงภูมิภาคตะวันตกของจีนกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศและในประเทศร่วมกับอ่าวเป่ยปู๋ในมณฑลกวางสี กลายเป็นจุดเชื่อมต่อทางทะเลระหว่างจังหวัด เทศบาล และเขตปกครองตนเองในภาคตะวันตกของจีน เช่น ฉงชิ่ง เสฉวน กวางสี และกุ้ยโจว อีกทั้งเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่ม Belt and Road Initiatives (BRI) ซึ่งการส่งออกของสินค้าที่ผลิตในเกาะไห่หนานและทางตะวันตกของจีน รวมถึงการนำเข้าจากกลุ่มประเทศ Belt and Road Initiatives (BRI) ล้วนสามารถใช้หยางผู่เป็นศูนย์กลางท่าเรือได้