ระดมจนท.กว่า 1,500 คน เปิดบริการศูนย์รับแจ้งคนต่างด้าว24ก.ค.นี้ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจำนวน 3 จังหวัด คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และได้มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประจำศูนย์บริการรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1,572 คน ประจำที่สำนักงานจัดงานจังหวัดหรือตามพื้นที่ที่กำหนดทั้ง 77 จังหวัดที่เริ่มให้บริการระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม-7 สิงหาคม รวม 15 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายธีรพลกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุม บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประสานกับประเทศต้นทาง การตรวจจับ แต่ยังมีการดำเนินการจ้างงานที่ไม่ถูกต้อง จึงได้มีพระราชกำหนดการบริการจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ขึ้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา สร้างความตื่นตัวให้กับนายจ้างและลูกจ้างที่ดำเนินการยังไม่ถูกต้อง เร่งดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงกำหนดมาตรการผ่อนผันเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง พร้อมจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว และระดมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

“นายจ้างสามารถใช้บริการทางอินเตอร์เน็ตก็ได้ จะมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯก็ได้เช่นกัน ซึ่งขณะนี้ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien และกรณีที่นายจ้างประสงค์มาด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป และแบบยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694” อธิบดีกล่าว

               

อนึ่งศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติทั่วประเทศ เบื้องต้นมีจังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนจังหวัดที่มีจำนวนแรงงานต่างด้าวเยอะก็จะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯหลายแห่ง อาทิ จ.ชลบุรี จะมีการตั้งศูนย์ 4 จุด คือ จุดที่ 1 ที่ศาลาประชาคมเทศบาลนครแหลมฉบัง จุดที่ 2 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จุดที่ 3 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านบึง และจุดที่ 4 ที่ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา (พัทยากลาง) ชั้น 4, จ.ตาก มี 2 จุดคือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จุดที่ 2 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขา อ.แม่สอด ชั้น 2 และ 4 ส่วน จ.ปทุมธานี มี 2 จุด คือ จุดที่ 1 ที่ห้างเซียร์ รังสิต ชั้น 4 จุดที่ 2 ที่ตลาดไท

สำหรับ จ.ระยอง มี 2 จุด จุดที่ 1 ที่มายองโอท็อป ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จุดที่ 2 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง อ.เมือง, จ.สมุทรปราการ 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จุดที่ 2 ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5, จ.สมุทรสาคร 2 จุด จุดที่ 1 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จุดที่ 2 ที่ศูนย์เอื้ออาทรท่าจีน, จ.สุราษฎร์ธานี 2 จุด จุดที่ 1 ที่กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต ถนนเลี่ยงเมือง จุดที่ 2 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา ภาวนาโพธิคุณ, จ.ระนอง ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง (บริเวณด้านข้าง)

ขณะที่ จ.เชียงใหม่ จะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่ศูนย์สินค้าภาคเหนือ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ถนนเจ็ดร้อยปี, จ.ภูเก็ต ตั้งที่บริเวณชั้นล่างอาคารยิม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน, จ.แม่ฮ่องสอน ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1694

 

ที่มา : มติชนออนไลน์