เกษตรฯเตรียมขนขนุนใต้ ส่งออกจีนผ่านระบบขนส่งผสมผสาน ราง-รถ

อลงกรณ์เผยเตรียมส่งออกขนุนจากภาคใต้สัปดาห์นี้ ต่อด้วยลำไยจากภาคเหนือ หลังจากขบวนรถไฟขนส่งทุเรียน-มะพร้าวจากภาคตะวันออกผ่านลาวไปจีนด้วยระบบขนส่งแบบผสมผสาน “ราง-รถ” (Multi Modal Transportation) ภายใต้พิธีสารผลไม้ไทย-จีน

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ (เฉพาะกิจ) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการส่งออกขนุนจากภาคใต้ ต่อด้วยผลไม้ เช่น ลำไยจากภาคเหนือ หลังจากเริ่มมีการขนส่งผลไม้จากภาคตะวันออกที่ได้ขนส่งทุเรียน 2 ตู้คอนเทนเนอร์ และมะพร้าวจำนวน 6 ตู้คอนเทนเนอร์ทางรถไฟ จากจังหวัดระยองในภาคตะวันออก ไปยังสถานีรถไฟหนองคาย เพื่อตรวจและออกใบรับรองตรวจโรคพืชไฟโตที่ด่านหนองคายตามพิธีสารผลไม้ไทย-จีน

อลงกรณ์ พลบุตร

จากนั้นขบวนรถไฟจะขนส่งผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ำโขงไปยังท่าบก ท่านาแล้ง ก่อนยกขึ้นหัวลากจากท่านาแล้ง 2.9 กม. ไปขึ้นรถไฟลาว-จีนที่สถานีเวียงจันทน์ ก่อนขนส่งไปสถานีรถไฟนาเตยแล้วยกขึ้นรถหัวลากเดินทางไปด่านบ่อเต็นของลาว ข้ามพรมแดนลาว-จีน ไปตรวจปล่อยที่ด่านโมฮานในมณฑลยูนนานของจีน เป็นระบบการขนส่งหลายรูปแบบ หรือ Multi Modal Transportation ที่เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีที่ยังไม่สามารถขนส่งผลไม้ทางรถไฟจากลาวข้ามแดนไปด่านรถไฟโมฮานโดยตรง

เนื่องจากจีนกำลังก่อสร้างอาคารและลานตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮาน จึงต้องไปใช้การตรวจโรคพืชที่ด่านโมฮาน ซึ่งเป็นด่านใหญ่ด่านเดิมไปพลางก่อน โดยหวังว่าจะผ่านไปด้วยดี และจะติดตามทุกขั้นตอนจนกว่าทุเรียนและมะพร้าวจะถึงกว่างโจว

“รมว.เกษตรฯได้มอบนโยบายในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุตบอร์ดให้ผมประชุมทางไกลกับผู้ประกอบการจีน-ไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องการทดสอบทดลองใช้ระบบขนส่งผสมผสานทางรางทางรถ จะดูทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลไม้จากไทยไปจีน และปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข”

โดยมีบริษัทผู้ส่งออกผลไม้และบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระบบ Cold Chain ได้รับอนุญาตให้ร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งมีหลายบริษัทที่ทางการจีนได้อนุมัติให้ดำเนินการทดสอบทดลอง ซึ่งต้องขอบคุณสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of China Customs : GACC) และทางการยูนนาน สถาบันโลจิสติกส์คุนหมิง และสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยตลอดจนภาคเอกชนของ 3 ประเทศ และฟรุตบอร์ด ที่ร่วมมือกันส่งเสริมการค้าการส่งออกทุเรียนมะพร้าวและผลไม้อื่น ๆ ภายใต้พิธีสารแม้จะมีปัญหาอุปสรรค ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ลาว-จีน