ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ โซฮอล์-เบนซิน ปรับลง 50 สตางค์

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน

ปตท.-บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน เบนซิน-โซฮอล์ ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 29 มีนาคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 1. เบนซิน = 47.46 บาท/ลิตร
 2. แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.05 บาท/ลิตร
 3. แก๊สโซฮอล์ E20 = 38.94 บาท/ลิตร
 4. แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.78 บาท/ลิตร
 5. แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร
 6. ดีเซล B7= 29.94 บาท/ลิตร
 7. ดีเซล = 29.94 บาท/ลิตร
 8. ดีเซล B20 =29.94 บาท/ลิตร
 9. ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

               

ด้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้นกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม จะทำให้ราคาขายน้ำมันต่าง ๆ เป็นดังนี้

 1. แก๊สโซฮอล์ 95 = 40.05 บาท/ลิตร
 2. แก๊สโซฮอล์ E20 = 38.94 บาท/ลิตร
 3. แก๊สโซฮอล์ 91 = 39.78 บาท/ลิตร
 4. แก๊สโซฮอล์ E85 = 32.24 บาท/ลิตร
 5. ดีเซล B7= 29.94 บาท/ลิตร
 6. ดีเซล = 29.94 บาท/ลิตร
 7. ดีเซล B20 =29.94 บาท/ลิตร
 8. ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 35.96 บาท/ลิตร