ทูตแทนซาเบีย ชวนไทยลงทุนธุรกิจพลังงาน เหมืองแร่ ประมง

ประมง
ภาพ Pixabay

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถกทูตแทนซาเนีย เผยชวนไทยไปลงทุนทำธุรกิจด้านพลังงาน เหมืองแร่ ประมง การแปรรูปอาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว มีแผนจัดคณะผู้แทนการค้าไปลุย และจัดสัมมนาชี้โอกาส หลังโควิด-19 คลี่คลาย ด้านทูตพาณิชย์ไนโรบี นำร่องลงพื้นที่สำรวจตลาดทันที

วันที่ 7 เมษายน 2565 นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้มีการประชุมหารือกับ H.E. Dr. Ramadhani K. Dau เอกอัครราชทูตแทนซาเนีย ประจำมาเลเซีย เพื่อหาโอกาสในการขยายการค้าและโอกาสในการขยายการลงทุนของไทยเข้าสู่ตลาดแทนซาเนีย ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลการหารือแทนซาเนียได้เสนอให้นักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานและเหมืองแร่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่แทนซาเนียมีศักยภาพและมีทรัพยากรเป็นจำนวนมาก รวมทั้งอยากเชิญชวนให้นักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไทยชำนาญ

อารดา เฟื่องทอง
อารดา เฟื่องทอง

เช่น ประมง การแปรรูปอาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว สปา การแพทย์เชิงท่องเที่ยวสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ผู้แทนจากสภาหอการค้าฯ และ ส.อ.ท. ยังได้เสนอให้กรมจัดคณะนักธุรกิจไปสำรวจตลาดและเจรจาการค้าในแทนซาเนียและภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก รวมทั้งการจัดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่นักธุรกิจไทย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 24-29 เม.ย. 2565 ได้รับแจ้งจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงไนโรบี แจ้งว่ามีกำหนดที่จะเดินทางไปสำรวจตลาดและเข้าพบหารือกับผู้นำเข้ารายสำคัญ เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างไทยกับแทนซาเนียแล้ว

สำหรับแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ประจำปี 2565 กรมจะจัดโครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (ภูมิภาคแอฟริกา) เช่น โครงการ Sourcing Forum from Middle East and Africa 2022 และจะจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า โดยเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า จากประเทศในภูมิภาคแอฟริกามาเข้าร่วมงานและเจรจาธุรกิจ

เช่น งานแสดงสินค้า THAIFEX-Virtual Trade Show (พ.ค. 2565), งานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2022 (ส.ค. 2565), งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems & Jewellery Fair (BGJF) Virtual Trade Fair (ก.ย. 2565) และงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร Thailand Tractor & Agri-Machinery Show : ThaiTAM 2022 (ธ.ค. 2565)

ปัจจุบันมูลค่าส่งออกสินค้าไทยไปยังแทนซาเนีย 36.39 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่านำเข้าสินค้าจากแทนซาเนีย 1.25 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมมูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 37.65 ล้านเหรียญสหรัฐ (ม.ค.-ก.พ. 65) ซึ่งเป็นมูลค่าไม่มากนัก เนื่องจากระยะทางไกล ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีราคาสูง โดยสินค้าที่จะส่งออกไปควรที่จะต้องเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

Advertisement

แต่ไทยมีการนำเข้าจากแทนซาเนีย เช่น สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ ด้ายและเส้นใย และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช