ส.อ.ท. จับมือรัฐอัพเกรดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จัดทัพเยือนซาอุ 15-19 พ.ค.

ส.อ.ท. จับมือรัฐอัพเกรดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมจัดทัพเยือนซาอุ 15-19 พ.ค.65

กระทรวงเกษตรฯ จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ชุดใหม่ลุย 14 โครงการยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง “เกรียงไกร” มั่นใจไฮไลท์โครงการอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (SAI) เสร็จทันโชว์ศักยภาพไทยในการประชุมเอเปค (APEC) พร้อมสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย 15 – 19 พ.ค.นี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวระบุนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรกอ.) นำคณะกรรมการ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยมีสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรร่วมประชุมด้วย ณ สำนักงานใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้ โดยนายอลงกรณ์ และคณะได้แสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารชุดใหม่

จากนั้นได้ประชุมหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก 2 ล้านไร่เป็น 5 ล้านไร่ 2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ 3.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันในโครงการริเริ่มใหม่ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แก่ 1. โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร (The Brand Project) สู่เกษตรมูลค่าสูง เป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2.โครงการอาหารแห่งอนาคต(Future Food)สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็น สาหร่าย ผำและแมลง

3. โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมMade In Thailand 4.โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตร และเอสเอ็มอีเกษตร 5.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และโครงการ Eastern Thailand Food Valley 7. โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล

8. โครงการ Smart Agriculture Industry (SAI in the City)โดยร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่ (Area based development) ภายใต้ BCG model ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด

9.โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน 2,000 ตัน และมังคุด 500 ตัน 10. การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น (Cold Chain system)

11. ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2565 โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก

Advertisement

ส.อ.ท. จับมือรัฐอัพเกรดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมจัดทัพเยือนซาอุ 15-19 พ.ค.65