ยืดเวลาลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกรรับฤดูเพาะปลูก 3 เดือนถึง ส.ค. 65

เกษตรกร
FILE PHOTO : INDRANIL MUKHERJEE/AFP

พาณิชย์-เกษตร จับมือ 3 สมาคม ขยายเวลาลดราคาเคมีเกษตรเฟส 3 ต่ออีก 3 เดือนสิ้นสุด 31 ส.ค. 65 หวังช่วยเกษตรกร รับฤดูกาลเพาะปลูก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) โดยทุกหน่วยงานและสมาคมเห็นพ้องกันที่จะขยายเวลาโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร ออกไปเป็นเฟสที่ 3 ต่ออีก 3 เดือน ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จากเดิมเฟส 2 จะสิ้นสุด ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี

โดยจะลดราคาจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชให้กับเกษตรกรผ่านสถาบันการเกษตร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน) อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า รับที่จะนำสารที่ได้รับความนิยมมาลดราคาเพิ่มเติมตามความต้องการใช้ของเกษตรกรในช่วงเวลานี้“หลังจากฤดูแล้งได้ผ่านพ้นไปและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเพาะปลูกมากขึ้น โดยที่ปัจจัยการผลิตส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และราคาพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่า ซึ่งยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคพืช) เป็นปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อผลผลิตของเกษตรกร โครงการนี้จัดทำเพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่เกษตรกร”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการ 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ดำเนินโครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร เฟสที่ 1 และเฟสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่เกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อเคมีเกษตรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดได้ผ่านสถาบันเกษตรกร ที่ตนเป็นสมาชิก จากนั้นสถาบันเกษตรกรจะรวบรวมความต้องการแจ้งต่อสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อดำเนินการสั่งซื้อ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและขั้นตอนการสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th)


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ