ครม. ไฟเขียวเพิ่มด่านศุลกากรสะเดา เป็นจุดผ่านน้ำมันปาล์มไปลาว

ครม. ไฟเขียวเพิ่มด่านศุลกากรสะเดา เป็นจุดผ่านน้ำมันปาล์มไปลาว
PHOTO : ฐานข้อมูลการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้

ครม.เห็นชอบเพิ่มด่านศุลกากรสะเดา เป็นจุดนำผ่านน้ำมันปาล์มไป สปป.ลาว คุ้มเข้มลักลอบนำขายในประเทศ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ว่า ตามที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาทบทวนการกำหนดด่านนำผ่านน้ำมันปาล์ม ซึ่งต้องนำผ่านด่านทางน้ำที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเท่านั้น พร้อมทั้งขอให้ไทยออกหนังสือรับรองการนำผ่านน้ำมันปาล์ม เพื่อไปจำหน่ายภายใน สปป.ลาว

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว ครม.จึงมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์มฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการเพิ่มด่านนำผ่าน (ทางบก)

คือ ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจุดเริ่มต้นนำผ่านมาจากมาเลเซีย ไปยังจุดสิ้นสุดที่ด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อนำผ่านน้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม (เพื่อการบริโภคอย่างเดียว) ไปยัง สปป.ลาว ปริมาณไม่เกิน 5,000 ตันต่อปี โดยต้องมีหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกให้ และผู้นำผ่านน้ำมันปาล์มฯ ต้องแจ้งให้กระทรวงพาณิชย์ทราบก่อนอย่างน้อย 1 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลหรือตกหล่นภายในประเทศ จะมีการติดตามการขนส่งจากจุดเริ่มต้นนำผ่านไปถึงจุดปลายทาง หากพบว่ามีการลักลอบนำไปขายระหว่างการนำผ่าน จะมีการทบทวนมาตรการนี้โดยเร็วต่อไป