ปิยะเวท-อัลฟ่า คอม เปิดตัวบริการ Mobile lab ตรวจคัดกรองโควิด-19

ปิยะเวท-อัลฟ่า คอม

รพ.ปิยะเวท จับมือ อัลฟ่า คอม ในกลุ่ม ปตท. เปิดให้บริการ Mobile lab ตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี CRISPR รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชิงรุก เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของคนไทย

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (กลาง) นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงพยาบาลเครือปิยะเวท (ซ้าย) นายคเณศ กาญจนแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (ขวา

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับการตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรคโควิด-19) ด้วยเทคนิค CRISPR ระหว่าง โรงพยาบาลปิยะเวท และ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด

               

ทั้งนี้ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจนวัตกรรม (S-curve) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 โดยนำร่องให้บริการแก่บุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. และจะขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ในระยะถัดไป

โดย Mobile lab นี้ พัฒนาโดยโครงการ BLUE ENGENE ภายใต้บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด ให้สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อให้บริการได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตรวจวินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจาก รพ.ปิยะเวท โดยใช้ชุดตรวจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี CRISPR (คริสเปอร์) พัฒนาโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ได้อย่างแม่นยำ ใช้งานสะดวก และทราบผลได้รวดเร็ว ได้การรับรอง โดย อย. และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “Dual gene CRISPR SARS-CoV-2 RNA Detection Kit” เพื่อเสริมประสิทธิภาพและแบ่งเบาการทำงานของภาครัฐและเอกชนในการค้นหาเชิงรุก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน สามารถนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที นำไปสู่การควบคุมการแพร่ระบาดและเพิ่มศักยภาพการรับมือภายใต้วิกฤตที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยยังคงรักษามาตรการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง