เชือดแม่ค้ารถเร่ขายทุเรียน เอาเปรียบผู้บริโภค จัดการล่อซื้อพบผิดจริง

กรมการค้าภายในเชือดแม่ค้ารถเร่ขายทุเรียน เอาเปรียบผู้บริโภค จัดการล่อซื้อพบผิดจริง จึงได้นำตัวผู้กระทำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา เพื่อดำเนินคดีต่อไป

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดสายตรวจชั่งตวงวัด ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 กรณีผู้ค้าทุเรียนมีการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค จากการตรวจสอบพบรถเร่จำหน่ายทุเรียนตามที่ผู้ร้องแจ้ง บริเวณหน้าธนาคารไทยพานิชย์ซอยวชิรธรรม 16 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการล่อซื้อทุเรียนจำนวน 2 ลูก จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งแม่ค้าแจ้งน้ำหนัก 7.4 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 880 บาท

               

นายตรวจชั่งตวงวัดจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบ รถเร่จำหน่ายทุเรียน พร้อมนำทุเรียนที่ล่อซื้อมาชั่งน้ำหนักใหม่ พบว่ามีน้ำหนักเพียง 6.9 กิโลกรัม น้ำหนักขาดไป 500 กรัม และตรวจพบว่าเครื่องชั่งไม่มีการให้คำรับรองจากกรมการค้าภายใน และมีการใช้กระดาษปิดบังหน้าจอแสดงน้ำหนักฝั่งคนซื้อไม่สามารถเห็นค่าน้ำหนักพร้อมกัน

จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ขายของโดยหลอกลวงน้ำหนักสินค้าอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตาม ป.อาญา 271 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใช้เครื่องชั่งที่ไม่การให้คำรับรอง เป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 25 วรรค 1 มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ 2542 ทั้งนี้ ได้นำตัวผู้กระทำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา เพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ขอฝากเตือนประชาชนและหากพบการกระทำความผิดลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/เบาะแสได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร.1569 หรือ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด /สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และขอเตือนพ่อค้าแม่ค้าที่มีพฤติกรรมใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้องเอาเปรียบประชาชน หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดทันที