อลงกรณ์ ยันไม่เคยสั่งกรมการข้าวปลูกข้าวบัสมาตี ส่งซาอุฯ 30 ล้านตัน

“อลงกรณ์” เกรงวงการข้าวสับสนนโยบายกระทรวงเกษตรฯยืนยันไม่เคยสั่งการให้กรมการข้าวปลูกข้าวบัสมาตีเพื่อส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย 30 ล้านตัน 

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีสื่อมวลชนบางฉบับนำเสนอว่ากรมการข้าวจะปลูกข้าวบัสมาตีเพื่อส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย 30 ล้านตัน ตามนโยบายของที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ หลังจากเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียนั้น ขอชี้แจงว่า

ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้และไม่เคยบอกกรมข้าวให้ผลิตข้าวบัสมาติเพื่อส่งออกข้าวบัสมาตี 30 ล้านตันไปซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งแม้แต่โฆษกรัฐบาลก็ยังอ้างอิงข่าวที่ผิดพลาดดังกล่าวนำไปแถลงข่าวในนามนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล 

               

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวโดยเฉลี่ยปีละไม่เกิน 10 ล้านตันส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ ประเทศไทยไม่เคยผลิตข้าวบัสมาตีเพื่อการส่งออกแม้แต่ตันเดียว จะมีเพียงการทดลองวิจัยในอดีตนานมาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีนโยบายปลูกข้าวบัสมาตีเพื่อการส่งออกเพราะสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมกับพันธุ์ข้าวดังกล่าว

นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่มีการนำเข้าข้าวในจำนวนมากมายขนาดนั้นเนื่องจากมีประชากรเพียง 30 กว่าล้านคน จึงมีการนำเข้าข้าวเพียงปีละ 1 ล้านตันเศษเท่านั้น จึงขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง