ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับลง 50 สตางค์ เว้น E85 ลด 30 สตางค์ต่อลิตร

ปั๊มน้ำมัน

ปตท. แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลง 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (22 มิ.ย.) 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 1. เบนซิน = 52.06 บาท/ลิตร
 2. แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.65 บาท/ลิตร
 3. แก๊สโซฮอล์ E20 = 43.54 บาท/ลิตร
 4. แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.38 บาท/ลิตร
 5. แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.24 บาท/ลิตร
 6. ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 7. ดีเซล = 31.94 บาท/ลิตร
 8. ดีเซล B20 = 34.94 บาท/ลิตร
 9. ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 46.36 บาท/ลิตร
 10. แก๊สโซฮอล์ ซูเปอร์พาวเวอร์ 95 = 50.14 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

               

ด้าน บางจาก แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น โซฮอล์ E85 ปรับลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ราคาคงเดิม เช่นเดียวกัน มีผลวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 1. แก๊สโซฮอล์ 95 = 44.65 บาท/ลิตร
 2. แก๊สโซฮอล์ E20 = 43.54 บาท/ลิตร
 3. แก๊สโซฮอล์ 91 = 44.38 บาท/ลิตร
 4. แก๊สโซฮอล์ E85 = 37.24 บาท/ลิตร
 5. ดีเซล B7 = 34.94 บาท/ลิตร
 6. ดีเซล S = 31.94 บาท/ลิตร
 7. ดีเซล B20 S = 34.94 บาท/ลิตร
 8. ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 47.86 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร