จุรินทร์ สั่งตรวจสอบของแพง กันฉวยโอกาสขึ้นราคา

จุรินทร์

จุรินทร์ Work from home สั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบ ดูแลสินค้า กันฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่าง Work from home อยู่ขณะนี้ มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ติดตามนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนเกี่ยวกับราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด

โดยกำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าทั้งราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง ขายปลีก และให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดติดตามราคาและภาวะสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน

               

รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร รวมถึงไม่ให้มีการกักตุนสินค้า

หากไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการระดับจังหวัดกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้รายงานผลการปฏิบัติการให้ทราบทุกวันต่อไป

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการในการติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามนโยบายของนายจุรินทร์ ได้บันทึกสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการจัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคา ภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน

พร้อมสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการจำหน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ และปรากฏตามสื่อ หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ

รวมทั้ง รายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ หรือผลการดำเนินคดี (ถ้ามี) กรณีมีข้อร้องเรียนการกระทำความผิดหรือพบการกระทำความผิด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วตามแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบทันที และ ขอให้รายงานผลการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกวัน