เกษตรฯ รุดตรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าโควตาทั่วไปจากปากีสถาน 509 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าจากปากีสถาน

กรมปศุสัตว์นำทีมตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่นำเข้าราชอาณาจักร ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตาโดยผู้นำเข้าทั่วไปเป็นครั้งแรก จากประเทศปากีสถาน ปริมาณ 509.45 ตัน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง

โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน (ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์) ประกอบด้วยกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร สมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจสอบการนำเข้าครั้งนี้ ซึ่งการนำเข้าครั้งนี้เป็นการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในโควตาโดยผู้นำเข้าทั่วไปเป็นครั้งแรกโดยนำเข้าจากประเทศปากีสถาน ปริมาณ 509.45 ตัน โดยกรมปศุสัตว์เข้าดำเนินการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ก่อนที่จะนำไปใช้ผลิตอาหารสัตว์ต่อไป

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้การนำเข้า-ส่งออก การผลิต และการขายทั้งอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้คุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีและโฆษณาตามความเป็นจริง สอดคล้องกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

มีการขึ้นทะเบียน ขอใบอนุญาต และขอใบรับรองระบบประกันคุณภาพอาหารสัตว์หรือใบรับรองอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันอาหารสัตว์และวัตถุดิบที่ปลอมปน เสื่อมคุณภาพ ผิดมาตรฐาน หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค จึงได้สั่งการให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ