ไข่ไก่ขึ้นราคา แผงละ 6 บาทวันนี้

ไข่ไก่ขึ้นราคา แผงละ 6 บาท

4 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม เป็น 3.20 บาท ปรับขึ้นแผงละ 6 บาท มีผล 6 ก.ค.65 จากต้นทุนอาหารสัตว์แพง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย

แจ้งปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ฟองละ 20 สตางค์ อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท มีผลวันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) ซึ่งจะมีผลให้ราคาไข่ไก่ปรับขึ้น แผงละ 6 บาท จากต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น

               

สำหรับการปรับราคาไข่ไก่ครั้งนี้ถือเป็นรอบที่ 2 จากที่ก่อนหน้านี้ทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ได้เคยประกาศราคาไข่ไก่คละ 3.50 บาท (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 จากนั้นราคาไข่ก็ปรับลดลงมาเป็น 3.00 บาท

ไข่ไก่ขึ้นราคา แผงละ 6 บาท