รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล อาจารย์รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เสียชีวิตจากมะเร็ง

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

แวดวงนักวิชาการสูญเสีย รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล อาจารย์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุตรสาว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสียชีวิตเมื่อค่ำวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็ง

วันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ภาพไว้อาลัย “รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล” รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อคืนวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา

ระบุว่า “สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล สิงห์แดงรุ่น 32 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า” โดยมีลูกศิษย์ และนักวิชาการหลายท่านเข้ามาร่วมแสดงความอาลัย โดยระบุว่าอาจารย์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง

บุตรสาวอดีต รมช.พาณิชย์ เจี่ย ก๊กผล

สำหรับ รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล หรืออาจารย์น้อง เป็นบุตรสาวของนายเจี่ย ก๊กผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีต ส.ส.สมุทรสาคร 6 สมัย

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร, ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการพัฒนา (Development Studies) มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์ทำงาน เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะทำงานเตรียมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี, ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผลงานทางวิชาการจำนวนมาก รวมทั้งเป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรักษาการผู้อำนวยการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาประชาธิปไตย

สวดพระอภิธรรม วัดเจษฎาราม มหาชัย

สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดพระอภิธรรม และพระราชทานเพลิง รศ.ดร.อรทัย จะจัดขึ้น ณ ศาลาใหญ่ วัดเจษฎาราม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พิธีสวดพระอภิธรรม วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. พระราชทานเพลิง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

Advertisement