วันเด็กแห่งชาติ ซีเอ็ด บุกทำเนียบฯ นำหนังสือไปแจก ย้ำความสำคัญการอ่าน

วันเด็กแห่งชาติ ซีเอ็ด บุกทำเนียบฯ นำหนังสือไปแจก ย้ำความสำคัญการอ่าน

ซีเอ็ด บุกทำเนียบฯ นำหนังสือเด็กไปแจกในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ย้ำความสำคัญด้านการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

วันที่ 14 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ย้ำความสำคัญด้านการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน ด้วยการมอบหนังสือเด็ก จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ด และสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับ SESAME STREET ON TOUR ชวนเล่นกิจกรรมวาดภาพระบายสีกับตัวการ์ตูนขวัญใจมหาชน

โดย ซีเอ็ด ย้ำว่า เพราะการอ่าน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสมอง และกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญาให้เด็กสามารถจินตนาการได้อย่างยอดเยี่ยม

ซีเอ็ดจึงให้ความสำคัญกับการอ่าน การเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจตลอดมา โดยเฉพาะในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นรากฐานที่จะช่วยให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับโลกล้วนเป็นผู้ที่รักการอ่าน รักการเรียนรู้อยู่เสมอ