ประกาศผลสอบ TCAS รอบ 1 เปิดระบบยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.

mytcas tcas66

ประกาศผลทีแคส รอบ 1 “ทปอ.” เปิดระบบยืนยันสิทธิ 7-8 ก.พ.นี้ ให้โอกาสนักเรียนเปลี่ยนใจ 3 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทปอ.ได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 1 แฟ้มสะสมผลงานแล้ว โดยเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิในระบบภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ โดยผู้สมัครสามารถทำการยืนยันสิทธิ หรือไม่ใช้สิทธิ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับขั้นตอนการยืนยันสิทธิ มีดังนี้ หากต้องการยืนยันสิทธิ ให้กดปุ่มยืนยันสิทธิของสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เมื่อกดยืนยันสิทธิแล้ว ให้กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางที่ลงทะเบียนไว้ นำรหัสกรอกเข้าไปในระบบให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ ระบบจะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ 3 ครั้ง โดยนับจำนวนการยืนยันผ่านรหัส OTP ได้สำเร็จ ดังนั้น ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของตนได้ 3 ครั้ง ส่วนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หรือกดไม่ใช้สิทธิ และรอสมัครรอบต่อไป หรือหากกดยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่ต้องการสมัครรอบต่อไป ให้กดสละสิทธิ์ ทั้งนี้ การสละสิทธิ์สามารถทำได้เพียงครั้งเดียวตลอดการคัดเลือก

“หลังจากเปิดระบบให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิแล้วก็มีคำถามเข้ามาที่ ทปอ.จำนวนมาก เช่น ถ้ายืนยันสิทธิไปแล้วสามารถสอบ A-Level ได้หรือไม่ ซึ่งทาง ทปอ.ได้ตอบไปว่า สามารถสอบ A-Level ต่อได้ เพราะการสอบและการสมัครคัดเลือกนั้นแยกออกจากกันอยู่แล้ว เนื่องจากผู้สมัครบางคนมองว่า ถึงแม้ตนจะยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่ต้องการรู้ผลสอบ A-Level ของตนอยู่ หากได้คะแนน A-Level ในระดับที่ดีอาจจะสละสิทธิ์ และเข้ารับการคัดเลือกในคณะ/สาขาที่อยากเข้ามากกว่า ในรอบ 3 แอดมิสชั่น

นอกจากนี้ ยังพบคำถามว่า หากสละสิทธิ์ คณะ/สาขา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 แล้ว สามารถสมัครคณะ/สาขาเดิมที่เคยสมัคร ในรอบที่ 2 โควตา ได้หรือไม่ ทปอ.ได้ทำความเข้าใจไปว่า ผู้สมัครสามารถทำได้ คือ สามารถเลือกคณะ/สาขาที่ซ้ำกับการคัดเลือกในรอบที่ผ่านมาได้ ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ หากผู้สมัครได้ทำการสละสิทธิ์ในรอบ 1 หรือรอบ 2 ไม่สามารถเลือกสมัครสาขาซ้ำในรอบถัดไปได้” นายชาลีกล่าวและว่า

สำหรับการสอบ A-Level จะสอบผ่านกระดาษเท่านั้น ซึ่ง ทปอ.ได้เปิดรับสมัครวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ พิมพ์ใบสมัครสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์-20 มีนาคม สอบ A-Level วันที่ 18-20 มีนาคม ประกาศผลสอบ วันที่ 17 เมษายน ขอทบทวนผลคะแนนสอบ วันที่ 18-25 เมษายน สำหรับการสมัครสอบนั้น ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบได้ โดยระบบจะสุ่มสนามสอบหลังจากปิดระบบการรับสมัครแล้ว ดังนั้น สมัครช้าหรือสมัครเร็ว ก็ไม่มีผลต่อการจัดลำดับสนามสอบ เมื่อสมัครสอบแล้วไม่ชำระค่าสมัครภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

ส่วนการสมัครสอบนั้นไม่จำกัดจำนวนรายวิชา โดยมีวิชาที่เปิดสอบ ดังนี้ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาษาอังกฤษ เคมี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาบาลี และภาษาสเปน โดยเสียค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท หากสมัครสอบผิดวิชาไม่สามารถยกเลิกได้ ทำได้เพียงสมัครเพิ่มเท่านั้น ยกเว้นรายวิชาภาษาต่างประเทศ ที่สามารถสลับวิชาหลังจากการสมัครได้

ปฏิทิน TCAS 66