เปิดแอปฟรี “TCASter” ตอบโจทย์เด็กไทยสอบเข้ามหา”ลัย

ที่ผ่านมาการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนไทยต้องผ่านการสอบหลายครั้ง ทั้งการสอบข้อสอบกลางอย่าง GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-Net ที่จัดตลอดทั้งปี อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยยังมีการจัดสอบตรงของตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนต้องวิ่งสอบหลายที่ และเรียนไม่เต็มที่ อีกทั้งการสอบแบบเก่าส่งเสริมการกันสิทธิ์คนอื่นด้วย

 

ดังนั้นภาครัฐจึงพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และแก้ปัญหาวิ่งรอกสอบ จนได้ข้อสรุปจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ หรือ TCAS (Thai University Central Admission System) ขึ้นมา โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บริษัท สคูลดิโอ จำกัด (Skooldio) องค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา เพื่อให้การเรียนและการสอนมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาฟรีแอปพลิเคชั่น “TCASter” ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ให้กับเด็ก ๆ ได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

“ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล” ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สคูลดิโอ จำกัด ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น TCASter กล่าวว่า สคูลดิโอเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันรวดเร็วทำให้การศึกษาไม่อาจสิ้นสุดอยู่แค่การเรียนในห้องเรียน ทำให้ที่ผ่านมาเราทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายด้าน ครอบคลุมผู้เรียนหลายช่วงอายุ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยบทเรียนผ่านห้องเรียนจริงและห้องเรียนออนไลน์ที่จะช่วยให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในทักษะสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดในปัจจุบัน

“ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือการทำธุรกิจดิจิทัล ทั้งยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างทีมงานที่มีความพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจของตน”

เมื่อเรารู้ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบ TCAS ซึ่งมีการสอบและวิธีการรับนักศึกษาที่ลดความซับซ้อน ลดความเหลื่อมล้ำ มีความยุติธรรม ทั้งยังเป็นลำดับขั้นชัดเจน เพราะเป็นระบบการสอบเพียง 1 ครั้ง มีรอบการรับนักศึกษาจำนวน 5 รอบ“การสอบแบบนี้ส่งผลให้มีรายละเอียดข้อมูลการรับนักศึกษาจำนวนมาก เพราะปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้ ทปอ.มากกว่า 70 มหาวิทยาลัย มีสาขาวิชาให้น้อง ๆ เลือกมากกว่า 5,000 สาขา และรายละเอียดหรือข้อมูลในการรับสมัครสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยยังแตกต่างกันอีกด้วย จึงอาจทำให้นักเรียนเกิดความสับสนขึ้นมาได้”

“ทาง Skooldio ซึ่งเป็นทีมที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งยึดมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้เกิดความยั่งยืน จึงเกิดความคิดในการทำแอปพลิเคชั่น TCASter เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกระบบ TCAS”

โดย TCASter ออกแบบให้ใช้งานง่ายทั้งบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเลต ประกอบด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรวมข้อมูลเชิงลึกของคณะต่าง ๆ ซึ่งสามารถเลือกคณะในดวงใจได้ถึง 8 คณะ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลของแต่ละสาขาวิชาแยกตามคณะ ได้แก่ รอบที่เปิดรับสมัคร, จำนวนที่นั่งที่เปิดในแต่ละรอบ, คะแนนสอบที่ต้องใช้พร้อมค่าน้ำหนัก (%), คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด และคะแนนเฉลี่ยปีล่าสุด จึงทำให้เปรียบเทียบข้อมูลสำหรับเตรียมตัวสอบง่ายขึ้นมากทั้งยังมีฟีเจอร์เคานต์ดาวน์ที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นสำหรับการเตรียมตัว ฟีเจอร์สถิติข้อสอบที่ออกบ่อย ซึ่งทำให้น้อง ๆ สามารถเตรียมความพร้อมดียิ่งขึ้น และปฏิทินการสอบ TCAS แบบเรียลไทม์ ที่สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ว่าจะเตรียมตัว และตัดสินใจอย่างไร และยังมีอีกหลากหลายฟีเจอร์ที่พัฒนาให้ตรงใจและตามความต้องการของน้อง ๆ ในการเตรียมสอบ

“ดร.วิโรจน์” กล่าวเพิ่มเติมว่า แอปพลิเคชั่น TCASter ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับน้อง ม.6 ที่กำลังเตรียมสอบ TCAS เท่านั้น แต่ยังมีการอัพเดตข้อมูลสำคัญ ๆ ทั้งวิธีการเรียน, การเตรียมตัว,การวางแผนเตรียมสอบ, ข่าวสารการรับสมัคร และบทความรีวิวดี ๆ ไว้ให้น้อง ๆ ม.ปลาย เพื่อพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูแนะแนวจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สำหรับการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TCSAter ฟรี ผ่านทางแอปสโตร์ (App Store) และกูเกิล เพลย์ (Google Play) หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.tcaster.net หรือ www.learn.co.th/tcaster และหลังจากเปิดทดลองใช้ 4 เดือนผ่านมา ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 1 แสนคน มีเสียงตอบรับดีมาก เด็กหลายคนชื่นชอบแอปพลิเคชั่นเพราะใช้งานไม่ยุ่งยากและช่วยอำนวยความสะดวกได้จริง ๆ”

“ตอนนี้เราตั้งเป้าผู้ใช้งานที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ก่อน จำนวนกว่า 7 แสนคน ต่อจากนั้นจะเตรียมหารือกับที่ประชุม ทปอ.อีกครั้ง เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลนักเรียนรอบด้านมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการเตรียมตัวและการศึกษาข้อมูลเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้”


จนกลายเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ของเยาวชนไทยโดยเฉพาะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ