เปิดวิธี อัปโหลดรูป สอบ ก.พ.2566

สอบก.พ. 2566
ภาพจาก PIXABAY และเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

เปิดวิธี อัปโหลดรูป สอบ ก.พ. ประจำปี 2566 สามารถอัปโหลดได้แล้ววันนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 โดยล่าสุดได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำหรับการสอบครั้งนี้ยังมีขั้นตอนที่สำคัญ ใครพลาดหมดสิทธิ์สอบทันที คือการอัปโหลดรูปถ่าย และการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

โดยเงื่อนไขการสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 สามารถเลือกได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น ระหว่าง e-Exam กับ Paper & Pencil

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมวิธีการอัพโหลดรูป สอบ ก.พ. ประจำปี 2566 ทั้งการสอบแบบ e-Exam และ Paper & Pencil

แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ดังนี้

1.รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 20 ก.พ.-29 มี.ค. 2566

Advertisment

2.รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 20 ก.พ.-26 เม.ย. 2566

3.รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 20 ก.พ.-24 พ.ค. 2566

อัปโหลดโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th  หัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย “อัปโหลด รูปถ่าย” แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลดรูป

วิธีอัปโหลดรูป สอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil

ผู้สมัครสอบอัปโหลดรูปถ่ายได้ตั้งแต่ 20 ก.พ.-28 มิ.ย. 2566 อัปโหลดโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป Paper & Pencil ประจำปี 2566 หัวข้อย่อย “อัปโหลด รูปถ่าย” แล้วกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลดรูป

Advertisment

ข้อกำหนดสำหรับรูปถ่ายเพื่อสมัครสอบ ก.พ. ปี 2566

  • รูปถ่ายหน้าตรง
  • ไม่สวมหมวก
  • ไม่สวมแว่นดำ
  • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
  • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  • ขนาดไฟล์ ไม่น้อยกว่า 40 kb (ประเภท ไฟล์JPG เท่านั้น)

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ โดยการไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ ส่วนกรณีผู้สมัครสอบอัปโหลดรูปถ่ายผิด สามารถแจ้งขอยกเลิกรูปถ่ายโดยส่งรูปหน้าบัตรประชาชน พร้อมแจ้งเหตุผลการยกเลิกรูปถ่ายทางอีเมล exam @ocs.go.th

สอบ ก.พ.
รูปจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.