ม.เมธารัถย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ให้ทุนคนละ 1.6 แสนบาท ฟรีที่พัก

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งระดับ ปริญญาตรี-โท-เอก ให้ทุนการศึกษาคนละ 1.6 แสนบาท พร้อมที่พักฟรี 4 ปี และโอกาสทำงานในยุโรป-ออสเตรเลีย เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทต่อปี

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลายสาขาวิชา โดยหลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งอังกฤษ-ไทย และไทย-จีน อาทิ

ระดับปริญญาตรี

1.คณะการจัดการ เปิดหลักสูตรทั้งหมด  6 สาขา หลักสูตรนานาชาติ

 • การตลาด
 • การจัดการ
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่
 • บัญชีและการเงิน
 • การค้าระหว่างประเทศ

2.คณะพยาบาลศาสตร์ School of Nursing หลักสูตรภาษาไทย

3.คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Art หลักสูตรนานาชาติ

 • สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต Digital Art ตอบโจทย์ยุค Digital เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารและการโฆษณา หลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งการสร้าง Content / Infographic / online marketing

ระดับปริญญาโท

 1.คณะการจัดการ

Advertisement
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ )
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย )

2.คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรี

3.คณะศิลปศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติ

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง

ระดับปริญญาเอก

1.คณะการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

Advertisement
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารด้านศิลปะการแสดง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัญศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

จุดเด่น 7 ประการของมหาวิทยาลัยเมธารัถย์

 1. ทุนการศึกษาสูง มหาวิทยาลัยมอบทุนให้นักศึกษาคนละ 160,000 บาท
 2. การเรียนการสอนแบบสองภาษา ได้แก่ ชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษา อังกฤษ-ไทย, ชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาไทย-อังกฤษ และชั้นเรียนที่สอนด้วยภาษาไทย-จีน
 3. การฝึกอบรมฟรี : สามารถลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษระยะยาวฟรี และหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนฟรี
 4. ที่พักฟรี : พักฟรี 4 ปี (หากไม่เลือกที่พักฟรี ทางมหาวิทยาลัยจะมีจักรยานไฟฟ้าให้ใช้ฟรี)
 5. การศึกษาในยุโรป : นอกจากจะมีโครงการหลักสูตร 4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เช่น โครงการ 3+1 สามารถเลือกเรียนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร อาทิ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศฮังการี ประเทศเบลารุส, โครงการ 2+2 สามารถเลือกเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศทั้งในจีนและฮังการี คือ Central South University ประเทศจีน และ Wekerle Business School ประเทศฮังการี มีงานทำ 100% หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Wekerle Business School สามารถทำงานในยุโรป/ออสเตรเลีย โดยมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 800,000 บาทต่อปี
 6. การจ้างงานในยุโรป : มหาวิทยาลัยจะแนะนำการจ้างงาน 100% ในยุโรปสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Wekerle Business School
 7. โอกาสในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท : หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณจะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท 1 ปีที่ มหาวิทยาลัย INTI International University ประเทศมาเลเซีย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยชินวัตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ พ.ศ. 2565 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้แก่เยาวชน

ปัจจุบันมีนักศึกษาและบุคลากรจากหลากหลายประเทศ ความหลากหลายทางเชื้อชาตินี้ มีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปรัชญา และแนวคิดต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ผสมผสานวัฒนธรรมการศึกษาจากประเทศจีนและวัฒนธรรมการศึกษาจากฝั่งตะวันตก เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่ระดับสากล

เช็กรายละเอียดสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเมธารัถย์