ม.ราชภัฏจันทรเกษม เปิดหลักสูตรประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง

ราชภัฏจันทรเกษม
ภาพจากเฟซบุ๊ก :มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดหลักสูตรใหม่สาขาวิชาประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ผลิตบัณฑิตทำงานด้านประกันภัยโดยตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่าน TCAS66 รอบ 4 รับตรงอิสระ ถึง 15 มิ.ย.66 

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรใหม่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับด้านการประกันภัยโดยตรง มีทั้งหลักสูตรปกติและภาคนอกเวลา สามารถเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ได้ ระยะเวลาเรียน 4 ปี 

โดยการเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เล็งเห็นว่านับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมา ส่งผลให้ผู้คนเริ่มตระหนักและมีความสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันภัย การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินต่าง ๆ ดังนั้นจึงได้มีหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีด้านการเงิน ประกันภัย การจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร เป็นบัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำงานในธุรกิจประกันภัย

โดยหลักสูตรนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมการประกันภัย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด, สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน 

อาชีพหลังจบการศึกษา 

หลังจบการศึกษาสามารถทำงานด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล ในธุรกิจประกันภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย ไปจนถึงงานด้านให้คำปรึกษาทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีในรอบ 4 Direct Admission เลือกสมัครคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ศศ.บ. 4 ปี) จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 

Advertisement

สมัครคณะอื่น ไม่ใช้คะแนนสอบ

นอกจากสาขานี้แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังเปิดรับในรอบ Direct Admission อีกกว่า 48 สาขาวิชา 780 ที่นั่ง โดยไม่ใช้คะแนน TGAT/TPAT A-Level และไม่มีสอบข้อเขียนเพิ่มเติมด้วย

สาขาที่เปิดรับสมัครดังนี้ 

  • คณะศึกษาศาสตร์ เช่น สาขาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาจิตวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน, สาขาวิชามัลติมีเดียและอีสปอร์ต
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาการบริการการบิน, สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  • คณะเกษตรและชีวภาพ เช่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ เช่น สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ดูสาขาวิชาที่เปิดรับรอบ Direct Admission เพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม