โรงเรียนดังกำแพงเพชร ปรับเวลาเลิกเรียนเป็น 14.30 น. เหตุอากาศร้อน

โรงเรียนดังกำแพงเพชร ปรับเวลาเลิกเรียนเป็น 14.30 น. เหตุอากาศร้อน

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร แจ้งปรับเวลาเรียน – ปล่อยเด็กนักเรียนกลับบ้านตั้งแต่ 14.30 น. เนื่องจากสภาพอากาศร้อน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ

วันที่ 2  มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนไทรงามพิทยาคม-กระดานข่าว ท.พ. ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การเลื่อนเวลาจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยระบุว่า

ด้วยสภาพอากาศในปัจจุบัน ที่มีอุณหภูมิสูงและมีแสงแดดจ้ามาก ในขณะทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงของนักเรียน และมีอุณหภูมิสูงมากขึ้นในภาคบ่าย ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียนได้นั้น

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2566 โดยให้นักเรียนเข้าเรียนคาบเรียนที่ 1 ในเวลา 08.00 น. สิ้นสุดคาบเรียนที่ 7 ในเวลา 13.50 น.

หลังจากเวลา 13.50 น. ให้ใช้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand และปล่อยนักเรียนกลับบ้านในเวลา 14.30 น.

โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 หรือสภาพอากาศอุณหภูมิลดลง จะกลับมาใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม

Advertisement

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ปรับเวลาเรียนใหม่ ดังนี้

  • คาบที่ 1 (เวลา 08.00-08.50 น.)
  • คาบที่ 2 (เวลา 08.50-09.40 น.)
  • คาบที่ 3 (เวลา 09.40-10.30 น.)
  • คาบที่ 4 (เวลา 10.30-11.20 น.)
  • คาบที่ 5 (เวลา 11.20-12.10 น.)
  • คาบที่ 6 (พักรับประทานอาหารกลางวัน)
  • คาบที่ 7 (เวลา 13.00-13.50 น.)
  • คาบที่ 8 (เวลา 13.50-14.30 น.) การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand

โดยหลังจากเรื่องดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ.กำแพงเพชร แจ้งปรับเวลาเรียน - ปล่อยเด็กนักเรียนกลับบ้านตั้งแต่ 14.30 น. เนื่องจากสภาพอากาศร้อน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ