บัญชี จุฬาฯ เปิดตัว CBS Application แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าเกษตรกร

จุฬาฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน “บัญชี แฮปปี้ Farm Fair” โชว์ต้นแบบ Sustainable Business Model เปิดตัว CBS Application แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าเกษตรกร เชื่อมโยงคาร์บอนเครดิตเพื่อสังคมเป็นครั้งแรกของประเทศ 

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงานใหญ่ “บัญชี แฮปปี้ Farm Fair” ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน โดยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), กระทรวงพาณิชย์ และสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ภายในงานนำเสนอ โอกาสใหม่ในวงการอุดมการศึกษา นำร่องต้นแบบ Sustainable Business Model ให้กับสังคม

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า งานบัญชี แฮปปี้ Farm Fair ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า สถาบันอุดมศึกษาวันนี้ ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ให้ความรู้แต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการนำนิสิต นักศึกษาให้ได้มาทำงานปฏิบัติจริงกับชุมชนเกษตรกรจริง โดยอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้เป็นการแสดงถึงการสร้างพลังความร่วมมือกับบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่บริบทสุดท้ายเป็นการสร้างความสุขให้กับสังคมและทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน การจัดงานในครั้งนี้มีความหมายมากกว่างานรื่นเริง แต่เป็นตัวอย่างที่ดีในการก้าวออกมาสร้างการเรียนรู้ และเป็น Real Business in the School อย่างแท้จริง

“ดิฉันดีใจที่ได้เห็นการประสานพลังกัน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเกษตรกร ร้านค้าจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชนมากมาย ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์งาน Fair นี้ ให้เป็นมากกว่าแค่ตลาดผลไม้ อาหาร แต่ยังเป็นตลาดแห่งความรู้ และประสบการณ์ สำหรับนิสิต เป็นตลาดแห่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับชุมชน และเกษตรกร ตลาดสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กันของภาครัฐ และเอกชน”

ด้านศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า งานบัญชี แฮปปี้ Farm Fair ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน เป็นงานที่คณะตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงเกษตรกรและนิสิตในการทำธุรกิจ ในรูปแบบของ The Real Farmer Business in the School

โดยเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมโยงเกษตรกรท้องถิ่น ที่อยากหาช่องทางในการพัฒนาแบรนด์สินค้าของตนเองในอนาคต กับนิสิต บัญชี จุฬาฯ ที่กำลังมองหาโอกาส และประสบการณ์ในการทำงานจริง ทำให้เกิดโครงการพัฒนา “แผนธุรกิจใหม่” ร่วมกันระหว่าง CBE (Chula Business Enterprise) ขึ้นภายใต้แนวคิด ความยั่งยืน Sustainable Business Model

นอกจากนี้ CBS ยังเป็นผู้นำในการใช้ DEEP Technology ด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้บันทึก Carbon Footprint by Transaction และออกเป็น Blockchain Carbon Receipt เป็นครั้งแรกของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Contract มาช่วยในการชดเชยคาร์บอน ทำให้งาน บัญชี แฮปปี้ Farm Fair เป็นต้นแบบการบูรณาการร่วมกับการศึกษา เกษตรและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

โดยได้เปิดตัว CBS Application แพลตฟอร์มซื้อขายที่เตรียมนำสินค้าเกษตรขึ้นมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้พาร์ตเนอร์สำคัญอย่าง Cero มาร่วมต่อยอดแอปพลิเคชั่น สร้างระบบ Sustainable CRM ที่ทุกการซื้อสินค้าเกษตร และกิจกรรมที่สมาชิกทำเพื่อลดการก่อคาร์บอนในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ถุงผ้า การเอาแก้วมาเอง สามารถสแกนผ่านแอปเพื่อสะสม CBS Credit เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และของรางวัลมากมาย และในงานนี้นิสิตในรายวิชา Entrepreneur ยังเข้ามาร่วมรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร มาแปรรูปเป็นเมนูพิเศษ จำหน่ายผ่าน CBS Pop-Up Café อีกด้วย

การจัดกิจกรรมของงาน “บัญชี แฮปปี้ Farm Fair” ส่งฟาร์มสุขรับปีใหม่แบบยั่งยืน ตั้งเป้าเป็น Chula Carbon Neutral Fair ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยึดหลัก SDGs ตั้งแต่รูปแบบการจัดงานที่เป็นงานกลางแจ้งเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าให้น้อยที่สุด และการหา Partnership และพัฒนา Business Model ใหม่ ๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยกันต่อยอดสินค้าจากเกษตรกรโดย CBE และชุมชนท้องถิ่นโดยชุมนุม SIFE ให้เกิดการซื้อขาย สร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน


ศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ คณบดี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ถือเป็นการจุดประกายแนวคิดความยั่งยืนให้กับสังคมและนับเป็นโอกาสดีครั้งสำคัญที่นิสิตจุฬาฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเกษตรกร และองค์กรภายนอก ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนิสิต และเกษตรกร ที่จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้ในอนาคต