9 มทร.จัดแข่งกีฬามหาวิทยาลัย พร้อมตั้งศูนย์ wellness ดูแลสุขภาพนักศึกษา

ธัญบุรีเกมส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย จัดแข่งกีฬามหาวิทยาลัย “ธัญบุรีเกมส์” เชื่อมสัมพันธ์ 9 มทร. พร้อมจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้เครือข่าย “U-LIVE by MHESI” ให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (วานนี้) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนักกีฬาจาก 9 มทร. ทั่วประเทศมากกว่า 2 พันคนร่วมชิงชัยใน 12 ชนิดกีฬา

พร้อมมอบนโยบาย “U-Live by MHESI” จัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ขับเคลื่อนงานด้านการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิต โดยมี มทร.ธัญบุรี นำร่องจัดงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by ยู-ไลฟ์”

นางสาวศุภมาสกล่าวว่า การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในทุกสถานศึกษา ทั้งยังสร้างปฏิสัมพันธ์ให้นักศึกษามีโอกาสได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

ภายใต้คำขวัญการจัดการแข่งขันกีฬาที่ว่า “เชื่อมราชมงคล ด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” พึงระลึกเสมอว่า เราทุกคนเป็นชาวราชมงคลด้วยกัน ที่ได้หลอมรวมอยู่ภายใต้นามอันเป็นมงคล ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานนามให้

นางสาวศุภมาสกล่าวต่อว่า นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา กระทรวง อว. ยังให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการให้มีระบบช่วยคัดกรอง ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและร่างกาย โดยจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้เครือข่าย “U-LIVE by MHESI” (ยู-ไลฟ์ บาย เม-ซี่) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก มทร.ธัญบุรี นำร่องจัดงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by ยู-ไลฟ์” ขับเคลื่อนงานด้านการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต่อไป

ด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์” มี มทร. ทั้ง 9 แห่งร่วมมือร่วมใจสานพลังในรูปแบบการแข่งขันกีฬาอันแสดงถึงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ได้เพียรพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนและทุ่มเท

โดยครั้งนี้ มทร.ธัญบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีนักกีฬาจาก 9 มทร.ทั่วประเทศมากกว่า 2 พันกว่าคนร่วมชิงชัยใน 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, กรีฑา, วอลเลย์บอลชายหาด, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, แบดมินตัน, เปตอง, เซปักตะกร้อ และหมากกระดาน ในส่วนของมาสคอตประจำการแข่งขันมีชื่อว่า “น้องบัวสวรรค์” ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ออกแบบโดยผสมผสานกับร่างมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ แสดงถึงเทคโนโลยีให้ดูทันสมัย น่ารักและเป็นมิตร