มาแล้ว ผลเสนอชื่อชิงอธิการบดี มธ.เตรียมทาบทามเข้ารับการสรรหา

แคนดิเดต อธิการ มธ

มาแล้วผลการเสนอชื่อว่าที่อธิการบดี มธ. อย่างเป็นทางการ “พิภพ-ศุภสวัสดิ์” ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด ตามด้วย “ปริญญา” เตรียมทาบทามทั้ง 3 คน เข้ารับการสรรหา พร้อมนำเสนอนโยบายต่อประชาคมธรรมศาสตร์ 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 มติชนรายงานว่า ผ่านพ้นไปแล้วกับขั้นตอนแรกของการสรรหาอธิการบดีธรรมศาสตร์ ด้วยการเสนอชื่อจาก 49 หน่วยงาน หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นอธิการนั้นมีความเหมาะสมพร้อมที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผลการเสนอชื่อว่าที่อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์จาก 49 หน่วย เรียบร้อยแล้วพบว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  • ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้รับการเสนอชื่อจาก 45 หน่วย
  • รศ.ดร.พิภพ อุดร ได้รับการเสนอชื่อจาก 47 หน่วย
  • ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ได้รับการเสนอชื่อจาก 47 หน่วย

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้ทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อสูงสุดทั้ง 3 คน โดยเมื่อแคนดิเดตตอบรับการทาบทามแล้ว แต่ละคนจะแข่งขันกันด้วยนโยบายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาก้าวหน้าต่อไป 

ซึ่งแคนดิเดตต้องส่งนโยบายให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม เพื่อเผยแพร่ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ และสาธารณชนได้พิจารณา และให้ความเห็นกันในวงกว้าง ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในอดีตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เคยใช้วิธีการเลือกตั้งอธิการบดีมาแล้ว แต่พบว่ามีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นความแตกแยกภายในหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพวิชาการ การแบ่งพรรคแบ่งพวก จนทำให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบสรรหาเช่นในปัจจุบัน