เวลลิงตันคอลเลจ ให้ทุน 1 ล้าน Year 12-13 เตรียมเข้า ม.ดังของโลก

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ให้ทุนการศึกษา 1 ล้านบาท เข้าเรียน Year 12-13 เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำโลก

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายคริสโตเฟอร์ นิโคลส์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ (Wellington College Bangkok) กล่าวว่า เทรนด์การส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศของไทยมีมาต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มีจุดหมายที่อังกฤษและสหรัฐอเมริกา ทำให้การเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติเติบโตขึ้นด้วย ส่งผลให้กว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดตัวของโรงเรียนนานาชาติในไทย จาก 10 กว่าแห่ง เพิ่มเป็น 100 แห่ง และ 234 แห่งในปัจจุบัน กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ 122 แห่ง และในจังหวัดสำคัญ ซึ่งตัวเลขการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนนานาชาติในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

โรงเรียนนานาชาติโตไม่หยุด

โดยสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand : ISAT) คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดรวมของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในปี 2566 ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ขณะที่จำนวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติขยายตัวเป็น 6.5-7.5 หมื่นคน เติบโตเฉลี่ย 5-10% ต่อปี

โอกาสสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

นายคริสโตเฟอร์กล่าวต่อว่า Sixth Form หรือ Year 12 และ Year 13 นับเป็นช่วงเวลา 2 ปีที่สำคัญของการเรียน ก่อนก้าวสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ได้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเต็มที่ เพื่อให้มีโอกาสเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่เลือก

โรงเรียนจึงช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเรื่องการเลือกมหาวิทยาลัย การสมัครเข้าเรียน การเขียนเรียงความ การเตรียมตัวสัมภาษณ์ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากที่สุด รวมถึงยังสอนทักษะที่สำคัญที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ซึ่งเป็นการเรียนแบบพึ่งพาตัวเอง และอาศัยการคิดวิเคราะห์เชิงลึก หากนักเรียนทำได้ดี มีผลงานโดดเด่น จะเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Advertisment

จากที่โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจ เป็นสมาชิกของ CIS หรือ Council of International School ทำให้โรงเรียนติดต่อโดยตรงกับ Admission ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เป็นการช่วยนักเรียนด้านการเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้ เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ใช้หลักสูตร A-Level ในระดับ Sixth Form เพราะ A-Level เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย หากคะแนน A-Level สูงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถใช้คะแนน A-Level ยื่นเข้าได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องสอบ และเปิดสอนครอบคลุมตั้งแต่วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การละคร ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และอื่น ๆ รวม 20 สาขาวิชา

“ขณะเดียวกัน เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ยังเน้นส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และมีความสุขกับการเรียน โดยครูผู้มากประสบการณ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น Oxford และ Cambridge มาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแต่ละคน ที่สำคัญ เวลลิงตันคอลเลจ เป็นโรงเรียนแรกของอังกฤษที่นำ Happiness & Wellbeing หรือทักษะการมีชีวิตที่ดี เข้ามาอยู่ในหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สอนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาแต่ละด้าน ไปจนถึงการดูแลจิตใจของตัวเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานที่สำคัญ 

นอกจากนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะเพิ่มเติม ทั้งดนตรี กีฬา หรือสายเทคโนโลยี โดยส่งเสริมทักษะในรูปแบบของ Personalised Education หรือจัดการสอนตามความถนัด และศักยภาพของแต่ละคน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรองรับความสนใจที่หลากหลาย” 

Advertisment

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ

เวลลิงตันคอลเลจให้ทุน 1 ล้านบาท

นายคริสโตเฟอร์กล่าวอีกว่า 1 Million Baht Award เป็นอีกหนึ่งโอกาสทางการศึกษาที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ เปิดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ Year 11 ในโรงเรียนนานาชาติ ที่สนใจอยากมาศึกษาต่อในระดับ Sixth Form (Year 12-13) ที่เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ ด้วยการมอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาท

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา 2 ปีที่สำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ก่อนก้าวไปสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก ผู้ปกครองที่สนใจการรับทุนการศึกษา และนัดหมายเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ [email protected] โทร.0-2087-8888