กศน.เปิด 6 หลักสูตรเรียนทางไกล

“คมกฤช จันทร์ขจร” ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สถาบันการศึกษาทางไกลเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อลงทะเบียนเรียนการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่

1) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ 4) เซียนกล้อง : พื้นฐานการถ่ายภาพเส้นทางสู่มืออาชีพ 5) การถ่ายภาพขายไมโครสต็อก 6) การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

“ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านชุดการเรียน สื่อประสม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาของหลักสูตร โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน จึงเหมาะกับผู้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาว่างที่ไม่แน่นอน เพราะสามารถวางแผนการเรียนตามเวลาที่สะดวก”

“แต่ละหลักสูตรใช้เวลาเรียน 3 – 6 เดือน ผู้ที่ผ่านการวัดและประเมินผลตามกระบวนการที่หลักสูตรกำหนดจะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้ จากสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน”

โดยทั้ง 6 หลักสูตร เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รับสมัครทั้งทางไปรษณีย์และการสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการเพื่อการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาทางไกล ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ในวันเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dei.ac.th และ facebook: การศึกษาต่อเนื่องสถาบันการศึกษาทางไกล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โทร. 02 – 3812633

Previous articleโอตะเตรียมฟิน! GDH เผยภาพแรกของโปรเจกต์ส่งท้ายปี “เฌอปราง BNK48” นั่งแท่นนางเอกคนต่อไป
Next articleตร.เดินหน้าเช็ก “สันธนะ” เข้าข่ายมาเฟียหรือไม่ รองโฆษกย้ำ “บิ๊กแป๊ะ” ไม่สนิทด้วยแค่รู้จัก เพราะเป็นตำรวจเก่า