ศธ. ร่วมมือมหาดไทย แก้ปัญหานักเรียนไร้สถานะทั่วประเทศ 9 หมื่นคน

วันที่ 21 พ.ค. นายสุรพงษ์ กองจันทึก อนุกรรมการประสานงานและติดตามการดำเนินการกำหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาได้มีสถานะบุคคลที่ถูกต้อง และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิด้านสาธารณสุข ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาในระบบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนทั้งสิ้น 14,882,743 คน เป็นเด็กที่ไม่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ที่ส่งข้อมูลให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบ 92,919 คน จำแนกตามจังหวัดพบว่า จ.เชียงใหม่ มีเด็กไม่มีเลข 13 หลักมากที่สุดคือ 17,423 คน รองมาได้แก่ เชียงราย 12,824 คน ,ตาก 9,332 คน และกาญจนบุรี 5,896 คน แม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็พบถึง 1,847 คน


นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เด็กนักเรียนไร้สถานะที่ไม่มีเลข 13 หลัก ทั้ง 92,919 คน กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบในฐานข้อมูลบุคคลของสำนักบริหารการทะเบียน พบว่า มีเลข 13 หลักแล้ว 2,211 คน และไม่พบเลข 13 หลัก 90,708 คน ซึ่งมีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เด็กนักเรียน โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน ซึ่งส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายอำนวยการ ส่วนฝ่ายปฏิบัติการให้แต่งตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเด็กนักเรียน จากนั้นจึงติดต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องที่ ในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานะที่ถูกต้องต่อไป

นายสุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนเด็กนักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทางการรับนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และประกาศกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 19 ม.ค.61 ให้รับเด็กทุกคนเข้าเรียน และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ซึ่งเป็นระบบใหม่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 จากนั้นให้สถานศึกษาประสานผู้ปกครองของเด็ก เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อขอจัดทำเอกสารทะเบียนราษฎร เลขประจำตัว 13 หลัก และบัตรประจำตัวต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

 

Previous article“เทย์เลอร์ สวิฟต์” คว้านักร้องหญิงยอดนิยม-อัลบั้มขายดีสุดในงาน Billboard Music Awards 2018
Next articleอนุโลมขายของหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวอีก 14 วัน ก่อนรื้อเรียบ ขยายผลห้างอื่นด้วย!