อาลีบาบา จับมือ ม.บูรพา อบรมอาจารย์ด้านอีคอมเมิร์ซ

วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ภายใต้การสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จัดโครงการ Global E-Commerce Talent-Train the Trainers ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมสำหรับคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยด้านอีคอมเมิร์ซ และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของอาลีบาบา กรุ๊ป มาฝึกอบรมให้กับอาจารย์ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง

“ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ ม.บูรพา กล่าวว่า เราเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังทักษะพื้นฐานด้านอีคอมเมิร์ซในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการของประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

“เราจึงจับมือกับวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ดำเนินโครงการนี้ในรูปแบบของหลักสูตรพิเศษสำหรับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว คณาจารย์ที่เข้าร่วมหลักสูตรจะมีโอกาสนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาตลอดช่วงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2561 ก่อนที่มีการประเมินผลหลักสูตรเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการฝึกอบรม”

“โครงการ Global E-Commerce Talent-Train the Trainers เป็นอีกก้าวหนึ่งของอาลีบาบา กรุ๊ป ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเชิงดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ลงนามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยหลายฝ่ายเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา”

ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงระหว่างอาลีบาบา กรุ๊ป กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP) กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยได้กำหนดให้วิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบาเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภาคส่วน โดยเฉพาะการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพเชิงดิจิทัลให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในภาคการศึกษาของไทย

“ดร.อนุกูล แต้มประเสริฐ” ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า โครงการนี้ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากอาลีบาบา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอีคอมเมิร์ซให้กับอาจารย์ผู้เข้าอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนิสิตนักศึกษา เป็นการส่งเสริมให้พวกเขาได้รู้จักวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจของตนเอง

“อาจารย์ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์ม B2B และ B2C การดำเนินการของแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ คลาวด์คอมพิวติ้ง ตลอดจนทักษะด้านการบริหารจัดการลูกค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ B2B นอกจากการอบรมเชิงทฤษฎีแล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ผ่านสถานการณ์ธุรกิจจำลองอีกด้วย”

“ไบรอัน หว่อง” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวว่า อาลีบาบารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรคุณภาพให้กับประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งยังมีความตั้งใจในการสานต่อความร่วมมือระยะยาวอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศอย่างเต็มที่

“เราหวังว่าประสบการณ์ และเรื่องราวการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไปสู่อีโคซิสเต็มของอาลีบาบา จะสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเชิงดิจิทัลในประเทศไทย ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ให้ครอบคลุมและไปสู่ประชาชนในทุกระดับต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ