เปิดปฏิทินทีแคสปี’62 รอบแรก เริ่ม 1 ธ.ค.61-31 ม.ค.62 “ชูศักดิ์” ชี้ลดค่าสมัครรอบ 3 เหลือ 650 บาท

เปิดปฏิทินทีแคสปี’62 รอบแรก พอร์ตฟอลิโอ เริ่ม 1 ธ.ค.61-31 ม.ค.62 ‘ชูศักดิ์’ ชี้ลดค่าสมัครรอบ 3 เหลือ 650 บาท สละสิทธิได้รอบเดียว ด้าน ม.6 หนุน แต่หวั่นกรอบเวลา กระทบ GAT-PAT

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 เปิดเผยว่า การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา หรือระบบทีแคส ในปีการศึกษา 2562 จะลดระยะเวลาการสมัครสอบ จากเดิมใช้เวลาสมัคร 10 เดือน เหลือ 6 เดือน โดยปฏิทินทีแคส ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ ทีแคสรอบที่ 1 ดูจากแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 21 มกราคม – 25 เมษายน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 17 เมษายน – 15 พฤษภาคม รอบที่ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ 9 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และรอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ 28 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน

นายชูศักดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนข้อกังวลของนักเรียนที่กังวลเวลาสมัครทีแคส คาบเกี่ยวกับการสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ยืนยันว่าไม่กระทบการสอบของนักเรียนแน่นอน


“การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่ง คือ การลดค่าสมัครสอบ ในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน จากเดิมค่าสมัคร 900 บาท จะเหลือ 650 บาท การสมัครในรอบที่แอดมิสชั่นส์ 4 ไม่ลดค่าสมัคร ยังคงจำนวน 350 บาท เท่าเดิม ส่วนค่าสมัครรอบอื่น ที่ประชุมธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการและดูแลทั้งหมด อีกเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ การยืนยันสิทธิและสละสิทธิ ต่อไปจะมีการกำหนดระยะเวลาการสละสิทธิที่ชัดเจน การสละสิทธิหลังจากยืนยันสิทธิแล้วสามารถสละสิทธิเพื่อไปคัดเลือกรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการและยืนยันสิทธิครั้งใหม่ จะกระทำได้เพียงครั้งเดียว ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ พิจารณาแล้วว่าต้องไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนสละสิทธิฟุ่มเฟือยเหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนจะตัดสินใจให้ดีและเด็ดขาด ส่วนจะแก้ปัญหากั๊กที่ได้ 100% หรือไม่นั้น คิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น” นายชูศักดิ์กล่าวและว่า ขณะนี้จบภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาระบบฯแล้ว ตนได้ส่งงานให้ ทปอ. เรียบร้อยแล้ว เหลือในส่วนของการเตรียมจัดทำคู่มือให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบทีแคส ปี 2562 ภายในเดือนตุลาคมนี้จะจัดทำคู่มือให้เรียบร้อยและส่งไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบทีเเคส ปีการศึกษา 2562 กล่าวว่า ขณะนี้ทีมงานทำการวิเคราะห์ระบบความต้องการ ปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบทีแคสเพื่อเตรียมการจัดการระบบด้านสารสนเทศที่จะรองรับนักเรียนที่เข้ามาสมัครในปี 2562 นี้ โดยการเตรียมการระบบจะเน้นไป รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และ รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ ที่นักเรียนจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. โดยตรง แต่ในส่วนของรอบที่ 1 ดูจากแฟ้มสะสมงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ และรอบที่ 2 การรับแบบโควตา มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการ ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จะขอความร่วมมือทุกมหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูล รายชื่อนักเรียน ส่งให้กับ ทปอ. เพื่อทำการยืนยันสิทธิของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และ 2 เพื่อนำข้อมูลนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ มาใช้ในการดำเนินการสมัครรอบ ที่ 3 และ 4 ต่อไป

“ในส่วนเว็บไซต์ที่ต้องรองรับจำนวนนักเรียนเข้ามาสมัครจำนวนมากนั้น เบื้องต้นคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ จะปรับปรุง Load Balance หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับนักเรียนเข้ามาสมัครในระบบจำนวนมาก และมีการเตรียมการในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ ต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับผู้ใช้ทั้งระบบวินโดวส์ของคอมพิวเตอร์ และมือถือในระบบ ios และแอนดรอยด์ และต่อไปการยืนยันตัวตนผู้สมัคร แบ่งเป็นสองทาง คือการยืนยันตัวตนผ่าน sms และยืนยันตัวตนผ่านอีเมลของผู้สมัคร เชื่อว่าต่อไปนี้ระบบเว็บไซต์ของ ทปอ.จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา” นพ.ชัยเลิศกล่าว

นพ.ชัยเลิศ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายมหาวิทยาลัย หลายคณะสาขาวิชา เช่น ทีมงานวิเคราะห์ระบบทีแคส ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาวิเคราะห์ระบบ หรือในด้านเน็ตเวิร์ก มีนายธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มม.เข้ามาช่วยเหลือ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ยังทำงานร่วมกับ ทปอ. อยู่ ขณะนี้ ได้เชิญบริษัทและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะ มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คาดว่าจะรวบรวมข้อคิดเห็นจากบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ มาพัฒนาระบบทีแคสให้เสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

ด้านนายธนวัฒน์ สุรินทร์ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร หนึ่งในคณะกรรมการสภานักเรียนระดับประเทศ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่ ทปอ.ประกาศลดค่าสมัครทีแคส ในรอบที่ 3 ลง เพราะจะเป็นผลดีต่อนักเรียนที่มีงบประมาณน้อยในการสมัคร ส่วนการลดระยะเวลาในการสมัครลง ตนคิดว่าจะมีผลกระทบมากถ้าระยะเวลาสมัครทีแคสคาบเกี่ยวกับการสอบ GAT PAT หรือโอเน็ต ด้วยอยากให้ ทปอ.คิดกรอบเวลาให้ดี ว่าระยะเวลาการสมัครทีแคสจะไม่กระทบกับการอ่านหนังสือของนักเรียน

“ระยะเวลาที่ลดลงจะทำให้เด็กกดดันน้อยลงหรือไม่นั้น คิดว่าไม่ เพราะเด็กกดดันตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว และการยืนยันสิทธิและสละสิทธิ ต่อไปจะมีการกำหนดระยะเวลาการสละสิทธิที่ชัดเจน การสละสิทธิหลังจากยืนยันสิทธิแล้วสามารถสละสิทธิเพื่อไปคัดเลือกรอบใหม่จนสิ้นสุดกระบวนการและยืนยันสิทธิครั้งใหม่ จะทำได้เพียงครั้งเดียว คิดว่าเป็นวิธีที่ดี แต่ต้องประกาศและอธิบายให้ชัดเจนว่ามีจุดประสงค์อะไร เพื่อให้นักเรียนเห็นว่ากฎนี้ดีต่อตนเอง และต่อไปนักเรียนต้องคิดให้รอบคอบและต้องรู้จักตัวเองให้ดี ก่อนการตัดสินใจสมัครรอบใดรอบหนึ่ง ท้ายสุดแล้วสิ่งที่ผมคาดหวัง ในระบบทีแคสปี 2562 คือไม่อยากให้นักเรียนทุกคนไม่มีที่เรียน และอยากให้ ทปอ.พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ให้แน่นหนาและรัดกุมมากขึ้น” นายธนวัฒน์กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article“เป๊ปซี่” ทุ่มงบกว่า 3.2 พันล้านดอลล์ ประกาศซื้อกิจการ “โซดาสตรีม”
Next articleเตรียมยุติการประมูลขายปลาที่ตลาดปลาสึกิจิตั้งแต่ 15 ก.ย.นี้ เพื่อเตรียมย้ายไปที่ใหม่