‘ทปอ.’ปรับเกณฑ์ TCAS62 ร่นเวลาลดขั้นตอนคัดเลือก

“ทปอ.” ปรับเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย เปิดคัดเลือก5 รอบอย่างมีกรอบเวลา ร่นการคัดเลือกเหลือ 6 เดือน ส่วนรอบ admission กำหนดค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 650 บาทการสละสิทธิ์ทำได้แค่ครั้งเดียว

รายงานข่าวระบุว่า ในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ข้อสรุปในประเด็นการกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2562 หรือ TCAS 62 (Thai University Central Admission System) รายละเอียดหลักจะเน้นให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบเวลาที่สั้นลง โดยเป้าหมายของ TCAS 62 ต้องการให้ขั้นตอนการคัดเลือกกระชับขึ้น รวมถึงต้องการลดความเหลื่อมล้ำและกระจายโอกาสให้กับนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ในที่ประชุมได้รับรองระบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2560 หรือ TCAS 62 โดยสาระสำคัญของ TCAS 62 คือ 1) กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในระยะเวลาที่เหมาะสม
2) เปิดให้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5 รอบ และ 3) ปรับเวลาการคัดเลือกให้กระชับขึ้นจากเดิม 10 เดือน เหลือเพียง 6 เดือนครึ่ง คือตั้งแต่เดือน ธ.ค. 61 ถึง มิ.ย. 62 เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป

การปรับเปลี่ยนและรายละเอียดที่สำคัญของ TCAS 62 นอกจากกรอบระยะเวลาที่กระชับขึ้น คือ การคัดเลือกรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ยังได้ปรับรูปแบบการยื่นคะแนนสามัญ 9 วิชา GAT PAT และ ONET ให้เป็นการดึงคะแนนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง ซึ่งผู้สมัครจะต้องเรียงลำดับ คณะ และสถาบัน ทั้งภายในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และนอกกลุ่ม กสพท. ที่ต้องการได้ 6 อันดับ และ ทปอ.
จะประกาศผลการคัดเลือกเพียง 1 อันดับเท่านั้น รูปแบบของ TCAS 62 นี้ จะช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีคะแนนสูงกันที่เรียนคนอื่น ๆ และให้นักเรียนที่มีคะแนนลดลงมา ได้มีโอกาสเลือก 1 ใน 6 คณะและสถาบันที่ต้องการมากขึ้น

“ทปอ.มั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอย TCAS 61 และยังหาแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสมัครในรอบที่ 3 ทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่สมัครและลดค่าสมัคร โดยสาขาวิชาจะลดค่าสมัครลงเหลือสาขาวิชาละ 100 บาท และค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาท ผู้สมัครที่เลือกทั้ง 6 อันดับ จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 650 บาท แต่ยังคงเลือกจำนวนสาขามากขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง”

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการคัดเลือกในรอบadmission และการรับตรงอิสระนั้น ในที่ประชุมมีมติให้คงรายละเอียดเดิม ในกรณีที่ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะหรือสถาบันที่ต้องการด้วยองค์ประกอบและเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้อัตราการแข่งขันกระจุกตัวในบางคณะ ส่วนการสละสิทธิ์ได้ปรับ
รายละเอียดคือ กำหนดระยะเวลาการสละสิทธิ์แต่ละรอบอย่างชัดเจน และการสละสิทธิ์หลังจากที่ผู้สมัคยืนยันสิทธิ์แล้ว เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกรอบใหม่จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ขั้นตอนของ TCAS 62 นั้น เริ่มที่รอบ 1 portfolio ช่วง 1 ธ.ค. 61-31 ม.ค. 62 รอบ 2 โควตาช่วง 4 ก.พ.-25 เม.ย. 62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ช่วง 17 เม.ย.-15 พ.ค. รอบ 4 admission ช่วง 9 พ.ค.-3 มิ.ย. และ รอบ 5 รับตรงอิสระ

Previous article“ภิญโญ” แนะคนไทยกล้าสร้างการเปลี่ยนแปลง ทางรอดจากวงล้อม disruption
Next article“เก้ง-จิระ” จับมือ “ตูน-บอดี้สแลม” ส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านหนังสารคดี “เชื่อ บ้า กล้า ก้าว”