ชวนร่วมงานสัมมนาใหญ่ 25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เตรียมจัดงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”ขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคมนี้ โดยในงานครั้งนี้

ทั้งนี้ จะมีการจัดแถลงข่าวการจัดงาน “25 ปี สวก. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเรสซิเดนซ์ 1-2 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. แถลงข่าว “บนรอยทาง 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” รวมทั้งมีการเสวนาสัปดาห์แห่งงานวิจัย Thailand Research Week “สร้างอนาคตประเทศไทยบนฐานความรู้และนวัตกรรม”ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คุณพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

โดยในวันแถลงข่าวจะมีการนำเสนอไฮไลท์ผลงานวิจัยในงาน 25 ปี สกว. ที่น่าสนใจและสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าทางพาณิชย์ อาทิ อุปกรณ์โคมติดหลังคาลดความร้อนในบ้าน , โมเดลประวัติศาสตร์อยุธยา , ความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ , สมุนไพรไล่ยุง , อัญมณี พลอยทองเหลือง เงิน , เจลหม่อง , ไอศรีมมะขาม เป็นต้น

ทั้งนี้ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการความรู้และการสื่อสารสังคม สกว. เปิดเผยว่างาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อสื่อสาร กระบวนคิด วิธีทำงานและผลงานวิจัย ความร่วมมือกับภาคีวิจัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัย รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอด 25 ปีที่ได้ดำเนินการมา ตามพันธกิจหลักดังคำขวัญ “สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”

โดยในงานมีนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และยังมีนิทรรศการกลาง สกว.นำเสนอการสร้างงานของ สกว. อีกทั้งยังมีการออกบูธที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย อาทิ อุปกรณ์โดมติดหลังคาลดความร้อนในบ้าน ระบบประหยัดพลังงานในบ้านอัจฉริยะ รถบัสไฟฟ้าแก้ปัญหาการแบ่งปันประโยชน์ อิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ วัสดุอินทรีย์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้า เทคโนโลยีบ้านกันยุง ต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดอีโอดี แอนติบอดี้รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี แอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออก สารต้นแบบสำหรับการพัฒนายาต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ยาต้านเบาหวานกลุ่มใหม่ ช่วยคนอ้วนลงพุง สูงอายุ หัวใจวายได้อย่างไร เห็ดป่าสู่เศรษฐกิจ 10 สปีชีส์เห็ดชนิดใหม่ของโลก เป็นต้น

ทั้งนี้ ในงานยังได้มีการลำดับนิทรรศการที่น่าสนใจของ สกว.ตั้งแต่1.ยุคบุกเบิก-สร้างรูปแบบ-สร้างระบบ (ปี 2535-2541) 2.ยุคสร้างสรรค์ปัญญา ฝ่าวิกฤติ (ปี 2542-2550)
3.ยุคบูรณาการงานวิจัยข้ามศาสตร์ ข้ามฝ่าย ความร่วมมือข้ามองค์กร (ปี 2551-2554) 4.ยุคสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ปี 2555-2559)

นิทรรศการ “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”
โซนที่ 1 สร้างคน
สร้างประชาคมนักวิจัยสู่ คนไทย 4.0

นำเสนอ การสร้างคนในประชาคมวิจัยตั้งแต่ระดับ นักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ อาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง รุ่นอาวุโส อาทิ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น รวมถึง นักวิจัยและพัฒนาผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ และนักวิจัยท้องถิ่นผู้สร้างความรู้สู่การพัฒนาชุมชน

โซนที่ 2 สร้างความรู้
นำเสนอ ผลงานวิจัยเด่นของ สกว. ทั้งในด้านนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

โซนที่ 3 สร้างอนาคต
นำเสนอ ภาพของการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเน้นความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs)) โดยแสดงถึงปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 5 ปัจจัย
1.กลุ่ม People หรือกลุ่มด้านสังคม ประชาชน/ความเป็นอยู่ของผุ้คน
2.กลุ่ม Prosperity หรือกลุ่มด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง
3.กลุ่ม Planet หรือกลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.กลุ่ม Peace และ Part ership หรือกลุ่มด้านสันติภาพและกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ