‘หมออุดม’ รับเด้ง ‘สุภัทร’เคลียร์เก้าอี้ปูทางตั้งปลัดก.อุดมฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของ ศธ.แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ราย คือนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นรองเลขาธิการกพฐ.นั้นในส่วนของนายสุภัทรนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้หารือกับตนแล้ว ซึ่งตนเห็นว่าเหมาะสมเพราะต่อไปหากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ก็จะต้องถูกยุบและตำแหน่งเลขาธิการกกอ.ก็จะถูกยุบตามไปด้วย ขณะที่กระทรวงการอุดมฯมีตำแหน่งระดับ 11 เพียงตำแหน่งเดียว คือปลัดกระทรวง หากนายสุภัทร ยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการกกอ. ก็ต้องไปแข่งขันกับคนอื่น ๆ ดังนั้นการที่ย้ายนายสุภัทรไปเป็นเลขาธิการสกศ. จึงถือว่าเหมาะสมเพราะนายสุภัทรเป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานด้านการศึกษา

“การย้ายนายสุภัทร ครั้งนี้ถือเป็นการดูแลให้นายสุภัทรได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะยังเป็นซี 11 เท่าเดิม หากโอนย้ายตามกระทรวงใหม่ ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนและต้องไปแข่งกับคนอื่น ๆ อีก ยืนยันว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาหรือยูนิเน็ต เพราะผลสอบยังไม่ถือว่าสิ้นสุด อีกทั้งก่อนที่จะเสนอชื่อโยกย้ายได้มีการสอบถามนายสุภัทรแล้ว ซึ่งเจ้าตัวก็ยินดี ไม่ได้มีปัญหา”นพ.อุดมกล่าว และว่า ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ นั้นขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. และ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ.ศ… รอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เหลือร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ… และร่างพ.ร.บ.นวัตกรรมและการวิจัย พ.ศ… ซึ่งอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น ก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาอีกรอบ คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้ใกล้เคียงหรือพร้อมกันทั้ง 4 ฉบับ จะสามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมฯ ได้ทันก่อนการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 อย่างแน่นอน

นายสนิท กล่าวว่า ตนทราบว่านายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) มีการเสนอชื่อให้นพ.ธีระเกียรติ พิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอน ในส่วนของการทำงานนั้นส่วนตัวมีความพร้อมอยู่แล้วและคิดว่าคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะตำแหน่งรองเลขาธิการกพฐ.ว่างมานาน และในช่วงที่เป็นผู้ช่วยเลขาธิการกพฐ. ก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในหลายสำนักอยู่แล้ว เช่น สำนักนโยบายและแผน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

Previous articleสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจัดเสวนาเสริมความรู้สมาชิก
Next articleมิตซูบิชิลั่นปี”62 ขายทะลุแสนคัน ลุยเพิ่มกำลังผลิต “ไทรทัน-ปาเจโร่สปอร์ต”