“อธิการ มร.สส.” เผยไม่มีปัญหาหาก “ยื่นทรัพย์สิน” ชี้อยู่ระหว่างสรรหา กก.สภาชุดใหม่

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปรับนิยามผู้ดำรงตำแหน่งใดต้องยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน และตำแหน่งใดไม่ต้องยื่นทรัพย์สินและหนี้สิน ล่าสุดนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงว่า มาตรา 44 มีผลให้นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 28 แห่ง ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงกรรมการกองทุน แต่สำหรับนายกสภาและกรรมการสภา ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเดิมที่ยังไม่ออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง ต้องรอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาต่อไปว่าจะต้องยื่นบัญชีหรือไม่นั้น

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นายฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า เท่าที่ตนทราบตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด อย่างอธิการบดี และรองอธิการบดี ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เหมือนเดิม ซึ่งเป็นปกติที่ตนต้องทำอยู่แล้ว แต่ในส่วนของของนายกสภาและกรรมการสภา ขณะนี้รอความชัดเจนจาก ป.ป.ช. ที่จะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า ว่าจะมีแนวทางอย่างไร กรรมการสภาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่

นายฤาเดชกล่าวต่อว่า หากผลประชุมของ ป.ป.ช.ในสัปดาห์หน้า กรรมการสภาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ไม่มีปัญหาเพราะทางมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วตั้งแต่แรกที่ ประกาศของป.ป.ช ออกมา และกำหนดเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินในวันที่ 2 ธันวาคมแล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบันสภา มร.สส. หมดวาระในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาการและสรรหากรรมการสภาชุดใหม่ คิดว่ากรรมการสภาที่อยู่ระหว่างรักษาการไม่เข้าข่ายที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ประกอบกับ ป.ป.ช.ขยายเวลาในถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

“ถ้ากรรมการสภาต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินจริง มหาวิทยาลัยจะสรรหากรรมการสภายากขึ้นหรือไม่ เท่าที่ผมพูดคุยกับกรรมการสภาบางราย ถ้าต้องยื่นจริงบางรายก็แสดงประสงค์จะไม่มาเป็นกรรมการสภาอีก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะสรรหาคนที่มีประสบการณ์ มีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่ต่อ อย่างไรก็ตาม กรรมการสภา มร.สส. ส่วนมากเคยเป็นราชการมาก่อน เช่น เคยดำรงตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง ข้าราชการระดับ (ซี) 11 เป็นต้น อีกทั้งนายกร ทัพพะรังสี นายกสภา ท่านก็ไม่มีปัญหาเพราะเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินมาก่อน ดังนั้นโดยภาพรวมเรื่องยื่นบัญชีนั้นไม่กระทบต่อมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด เราดำเนินการไปได้ด้วยดี และภาพรวมในการสรรหากรรมการสภาไม่มีอุปสรรคใดๆ” นายฤาเดชกล่าว

 

Advertisment

 

ที่มา : มติชนออนไลน์