ม.หอการค้าฯเปิดตัว ร.ร.สาธิตปฐมวัย ดันหลักสูตรไฮสโคป ให้เด็กเรียนรู้เป็นระบบ-มีชีวิตชีวา

ภาพประกอบ Pixabay

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเตรียมเปิดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย ใช้การสอนรูปแบบใหม่”หลักสูตรไฮสโคป” เน้นพัฒนาเด็กคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” เน้นเรียนภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา รับแค่ชั้นละ25คน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จัดปาฐกถา ในหัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยังยืนตามแบบฉบับ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman” พร้อมทั้งประกาศเปิดตัวคณะการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะเปิดรับนักเรียนในปีนี้

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้มีเด็กไทยกว่า 50% มีปัญหาในเรื่องความพร้อมของครอบครัว และสิ่งที่มีผลลบต่อการศึกษาของเด็กก็คือการโยกย้ายของครู และการเสพสื่อทีวี ทั้งนั้นมีการนำหลักสูตรไฮสโคปมาทดลองใช้ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดต่างๆ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในช่วงอายุระหว่าง 3-5 ปี จำนวนกว่า 500,000 คน พบว่าไม่ได้การตอบรับเท่าที่ควร เพราะติดปัญหาหลายอย่าง ดังนั้นการศึกษาปฐมวัยต้องเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่เด็ก และพร้อมสนับสนุนการเปิดโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ประธานโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) เปิดเผยโรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเป็นการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้หลักสูตรไฮสโคป ที่เน้นการพัฒนาเด็กโดยใช้กระบวนการ วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน (Plan-Do-Review) และส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการ “ลงมือทำอย่างมีชีวิตชีวา” (active participatory) คือการเปิดโอกาสให้เด็กเกิดกระบวนการ “ตัดสินใจ” (child initiative) ต่อยอดการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสคร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์ (STEAM) ผ่านกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้โดยหลักสูตรไฮสโคป จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้นำ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตรไฮสโคป นอกจากนี้ เด็กจะได้เรียนรู้แบบไฮสโคปโดยใช้ภาษาอังกฤษจากครูเจ้าของภาษา สัปดาห์ละ 1 วัน ในห้องเรียนไฮสโคปที่เหมาะต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เราจะดำเนินงานภายใต้นโยบาย “เรียนแบบนานาชาติ ด้วยราคาแบบไทยๆ

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตปฐมวัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบไฮสโคปทุกห้อง ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงอนุบาล 3 โดยเราจะรับนักเรียนชั้นละไม่เกิน 25 คน ตั้งแต่ปีแรกเพื่อสร้างมาตรฐานให้เด็กไม่ล้นห้อง และสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง

“เราจะไม่ใช้ระบบครูพี่เลี้ยงเข้ามาช่วย แต่เราจะใช้ครูปฐมวัยจริงๆเข้ามาดูแลทุกห้อง ซึ่งครูทุกคนจะได้รับการอบรมในสถานที่จริงอย่างเข้มข้นก่อนจะเริ่มสอนจริง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปเท่าเทียมกัน เพื่อให้เด็กเหล่านี้เตอบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

 


ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลยพิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ